คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม A (สถิติฉบับสมบูรณ์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น+แคลคูลัส)

รหัสคอร์ส: mon94h61_2

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

72:35 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

98:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม A (สถิติฉบับสมบูรณ์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น+แคลคูลัส) (MON94H61_2)

หลักสูตรเข้มข้น เทคนิคคิดลัด ไม่เหมือนใคร
หลักสูตรเนื้อหาเข้มข้น ครบถ้วน และเจาะลึก พร้อมเทคนิคคิดลัดเฉพาะที่ WE BY THE BRAIN ซึ่งมีวิธีคิดเปลี่ยนคณิตฯ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย เตรียมพร้อมให้น้องพิชิตเกรด 4 และปูพื้นฐานสู่สนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย คอร์สนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 บท

  1. สถิติฉบับสมบูรณ์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น
  2. แคลคูลัส

แถม บทกำหนดการเชิงเส้น

อัปเดตข้อสอบ ไม่หลุดทุกเทรนด์คณิตฯ
ADDITIONAL PROBLEMS อัปเดตข้อสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์ที่คัดสรรจากสนามสอบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทำให้น้อง ๆ พร้อมรับมือข้อสอบหลากหลายแนวได้อย่างชิล ๆ

WE GET สรุป ประเด็นสำคัญ พร้อมรับ ชม. ติวสอบฟรี!
สรุปประเด็นสำคัญในแต่ละบทเรียนกับ WE GET ฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ ที่ WE คิดขึ้นมา เพื่อให้น้องทบทวน และประมวลความรู้ที่ได้เรียนมา ตกผลึกความรู้สำคัญ นอกจากนี้เพิ่ม ชม. ติวสอบ ให้น้องฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้น้อง ๆ ได้รู้แนวข้อสอบอย่างตรงจุด ไม่หลุดทุกคะแนนสำคัญ

คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม A (สถิติฉบับสมบูรณ์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น+แคลคูลัส)

รหัสคอร์ส: mon94h61_2

4,800 บาท

ผู้สอน

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
  • ประสบการณ์การสอน 19 ปี
อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอน 19 ปี
Top