คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม B (ลำดับและอนุกรม+แคลคูลัส)

รหัสคอร์ส: MON94H62_1

Review & Success

น้องรันชิ

สระบุรีวิทยาคม

เรียนสนุก เนื้อหาครบถ้วน ทริกเยอะมาก ทำข้อสอบได้เร็ว มีเวลามาทวนข้อสอบด้วยค่ะ

GPA 4.00
ที่ 1 ระดับชั้น

น้องทูทู

สกลราชวิทยานุกูล

ชอบที่มีติวเตอร์ที่สอนหลายคน สไตล์การสอนก็แตกต่างกัน ทำให้เรียนไม่เบื่อ ได้เทคนิคจากพี่ๆ เยอะมากค่ะ

GPA 4.00

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

54:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

65:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม B (ลำดับและอนุกรม+แคลคูลัส) (MON94H62_1)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้อง ม.5 ที่กำลังจะขึ้น ม.6 ที่ต้องการเตรียมตัวล่วงหน้า หรือน้อง ม.6 ที่ต้องการเรียนควบคู่ไปกับที่โรงเรียนเพื่อคว้าเกรด 4 ในวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 A-Level ในระบบ TCAS

เนื้อหาที่เรียนในคอร์สตรงตามหลักสูตรของ สสวท. ประกอบด้วย
1. แคลคูลัส
2. ลำดับและอนุกรม

ในคอร์สนี้พี่ ๆ ติวเตอร์จะปูพื้นฐานให้อย่างละเอียด พาน้อง ๆ ฝึกทำโจทย์อย่างเข้มข้นเป็นขั้นตอนไล่ระดับตั้งแต่ง่าย ปานกลาง ไปจนถึงระดับยากที่เป็นข้อสอบแข่งขันจากสนามสอบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สอนให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบในโรงเรียนได้ทั้งข้อสอบแบบอัตนัยแสดงวิธีทำเป็นขั้นตอน และเสริมด้วยเทคนิคลัดที่จะช่วยให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบปรนัยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการอัปเดตข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัย (คณิตศาสตร์ประยุกต์1 A-Level) จนถึงปีล่าสุด

 • ตำราเรียนสีสันสวยงามจำนวน 4 เล่ม
 • การ์ดสูตรแต่ละบทที่สามารถพกพาไปทบทวนได้ทุกที่
 • WE GET นวัตกรรมการสรุปสูตรที่พี่ติวเตอร์และน้อง ๆ จะสรุปสูตรและหัวใจของแต่ละบทเรียนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความเข้าใจและจดจำได้ดียิ่งขึ้น
 • ADDITIONAL PROBLEMS อัปเดตข้อสอบใหม่ในสนามสอบสำคัญ ๆ เช่น คณิตศาสตร์ประยุกต์1 (A-Level) ทำให้น้องไม่พลาดโจทย์ระดับประเทศที่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
 • Assignment แบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้น้อง ๆ ได้ฝึก ทำพร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ
 • ถามโจทย์หรือปัญหาต่าง ๆ กับพี่ ๆ ติวเตอร์ได้โดยตรงผ่านแอพ WE PLUS ONLINE
 • ติวสอบ MIDTERM และ FINAL เพื่อเสริมความมั่นใจก่อนสอบในแต่ละบท

สารบัญเนื้อหา

ลำดับและอนุกรม

 • ลำดับ

 • อนุกรม

 • ลำดับผสมและอนุกรมผสมที่มีรูปแบบเฉพาะ

 • SUMMATION

 • อนุกรมผสม

 • ลิมิตของลำดับ

 • ผลบวกของอนุกรมอนันต์

 • อนุกรม TELESCOPIC

แคลคูลัส

 • ลิมิตของฟังก์ชัน

 • ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

 • อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

 • อัตราการเปลี่ยนแปลง

 • ความชันของเส้นโค้ง

 • ฟังก์ชันเพิ่ม และฟังก์ชันลด

 • สูงสุดสัมพัทธ์ และต่ำสุดสัมพัทธ์

 • สูงสุดสัมบูรณ์ และต่ำสุดสัมบูรณ์

 • บทประยุกต์ สูงสุด และต่ำสุด

 • ปฏิยานุพันธ์

 • อินทิกรัลไม่จำกัดเขต

 • สมการการเคลื่อนที่

 • อินทิกรัลจำกัดเขต

 • พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

หนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม B (ลำดับและอนุกรม+แคลคูลัส)

รหัสคอร์ส: MON94H62_1

3,900 บาท

ผู้สอน

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • ติวเตอร์ใจดี เฟรนด์ลี่ เข้าถึงง่าย อธิบายสิ่งที่เข้าใจยากด้วยภาษาง่าย ๆ โจทย์ยากแค่ไหนก็ไม่กลัว

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • สอนเห็นภาพ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เรียนแล้วมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ