ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สสวท. ป.6

รหัสคอร์ส: MON94P61_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

24:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

29:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สสวท. ป.6 (MON94P61_1)

น้อง ๆ พร้อมกันหรือยัง สำหรับการสอบ สสวท. คณิตศาสตร์ ป.6 สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ สสวท. พวกพี่ WE TUTORS มีตัวช่วยสำหรับน้อง ๆ นั่นคือ คอร์สตะลุยโจทย์ สสวท. ป.6

โดยพวกพี่ WE TUTORS จะพาน้อง ๆ ไปทำข้อสอบจริงของ สสวท. ย้อนหลัง 4 ปีล่าสุด พร้อมแทรกเทคนิคพิเศษที่เกินกว่าหลักสูตรประถมปลาย ให้น้อง ๆ สามารถต่อยอดและพร้อมสอบสำหรับสนามนี้ และสนามแข่งขันชั้นนำระดับประเทศ

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สสวท. ป.6

รหัสคอร์ส: MON94P61_1

2,500 บาท

ผู้สอน

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
  • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการรับตรง 5 แห่ง (จุฬาฯ, มหิดล (โยธา), ลาดกระบัง (ไฟฟ้า), เกษตร (การบิน), ม.อ. (โครงการพิเศษ)
  • มีความเชี่ยวชาญในการสอนโจทย์คณิตศาสตร์ระดับยากที่คัดสรรจากสนามสอบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
Top