ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.4 เทอม 1

รหัสคอร์ส: MOT94114_2

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

12:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

15 วัน

ชั่วโมงเรียน + 20%

14:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.4 เทอม 1   (MOT94114_2)

ก้าวขึ้นสู่ระดับชั้น ม.ปลาย ต้องใช้พื้นฐานและเทคนิคพิเศษอะไรบ้างในการเรียน ม.4 WE พร้อมให้น้องได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริงและเนื้อหาทุกวิชา ที่ WE TUTORS ได้คัดสรรจนตกผลึกเป็นแนวการสอนและเทคนิคเฉพาะ ที่จะทำให้น้องได้ความรู้อย่างครบถ้วน และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียน ม.ปลาย และแข่งขันในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน

ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้

  • คณิตศาสตร์ ม.4 – เซต สอนโดย พี่ภูมิ (อ.สิทธิเดช เลนุกูล) , ตรรกศาสตร์ สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) ,  ระบบจำนวนจริง สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์)
  • ฟิสิกส์ ม.4 – กลุ่มกลศาสตร์ A และการเคลื่อนที่แนวตรง สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน)
  • ชีววิทยา ม.4 – พื้นฐานชีววิทยา สอนโดย ดร.พี่บิ๊ก (ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์)
  • ภาษาไทย ม.ปลาย สอนโดย พี่ยู (อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า)
    – ภาษาไทย ม.ปลาย ชุดที่ 1 : ความงามทางภาษาในงานประพันธ์ ,ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย และโวหารการเขียน
    – ภาษาไทย ม.ปลาย ชุดที่ 2 : สำนวนไทย ,ราชาศัพท์ และข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
    – ภาษาไทย ม.ปลาย ชุดที่ 3 : คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ ,การสร้างคำในภาษาไทย และไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

**หมายเหตุ คอร์สทดลองเรียนนี้มีเอกสารการประกอบการเรียน น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพื่อดูประกอบการเรียนได้ สะดวกสบาย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.4 เทอม 1

รหัสคอร์ส: MOT94114_2

0 บาท

ผู้สอน

สถาบันกวดวิชา WE BY THE BRAIN

จากวันนั้นจนวันนี้ ทุก ๆ ปีเรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของน้อง ๆ กวดวิชาในทุกระดับชั้นการศึกษา เพื่อทำเกรดในโรงเรียนและเตรียมตัวสอบ

Top