ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.4 เทอม 2

รหัสคอร์ส: mot94124

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

7:40 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

15 วัน

ชั่วโมงเรียน + 20%

9:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.4 เทอม 2  (MOT94124)

ก้าวขึ้นสู่ระดับชั้น ม.ปลาย ต้องใช้พื้นฐานและเทคนิคพิเศษอะไรบ้างในการเรียน ม.4 เทอม 2 WE พร้อมให้น้องได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริงและเนื้อหาทุกวิชา ที่ WE TUTORS ได้คัดสรรจนตกผลึกเป็นแนวการสอนและเทคนิคเฉพาะ ที่จะทำให้น้องได้ความรู้อย่างครบถ้วน และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียน ม.ปลาย และแข่งขันในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน

ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้

📌 คณิตศาสตร์ ม.4 – ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย

📌 ฟิสิกส์ ม.4 – สมดุลกล สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน)

📌 ชีววิทยา ม.4 – โครโมโซม และสารพันธุกรรม สอนโดย ดร.พี่บิ๊ก (ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์)

📌 ภาษาไทย – สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย สอนโดย พี่ยู (อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า)

__________
รหัสวิชา = MOT94124
— ชั่วโมงเรียน = 7:40 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 9:30 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 15 วัน

**หมายเหตุ คอร์สทดลองเรียนนี้มีเอกสารการประกอบการเรียน น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพื่อดูประกอบการเรียนได้ สะดวกสบาย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.4 เทอม 2

รหัสคอร์ส: mot94124

0 บาท

ผู้สอน

สถาบันกวดวิชา WE BY THE BRAIN

จากวันนั้นจนวันนี้ ทุก ๆ ปีเรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของน้อง ๆ กวดวิชาในทุกระดับชั้นการศึกษา เพื่อทำเกรดในโรงเรียนและเตรียมตัวสอบ

Top