ตะลุยโจทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ A-Level

รหัสคอร์ส: SON94U91

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

48:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

58:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ตะลุยโจทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ A-Level (SON94U91)

คอร์สตะลุยโจทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ A-Level FOR DEK 68  ในระบบ TCAS ปัจจุบัน

สุดยอดคอร์ส ที่มีเนื้อหาครอบคลุม ติวเข้มคอร์สเดียวครบทุกพาร์ต เรียนสนุกจนจบคอร์ส ไม่เครียด พร้อมสอดแทรกเทคนิคดี ๆ ในการตีโจทย์รูปแบบใหม่จาก พี่บิ๊ก BIO EXPERT ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาวิทยาศาสตร์ และชีววิทยาที่น้อง ๆ แนะนำ และพี่ลูกตาล PHYSICS EXPERT กูรูฟิสิกส์ตัวแม่ ที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ทริคเด็ด พร้อมรับมือทุกแนวโจทย์ บทไหนที่ว่ายาก ก็เป็นเรื่องจิ๊บ ๆ ให้น้อง DEK68 พร้อมพิชิตสนาม A-Level ก่อนใคร เรียนที่ WE คอร์สเดียวครบจบ พร้อมสอบ

แถมคอร์สนี้ ลงเรียนได้ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ เพราะพี่ ๆ ติวเตอร์จะพาทบทวนทุกประเด็นที่สำคัญต้องรู้ ต้องระวัง ฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย ไล่ตั้งแต่ระดับ Basic ไปถึง Advanced ไม่มีพื้นฐานก็ลงเรียนได้ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการติวเพิ่มความมั่นใจด้วยแนวโจทย์เสมือนจริง จับทางทุกประเด็นก่อนสอบได้อยู่หมัด ทำคะแนนได้ตรงเป้า เพื่อยื่นคะแนน “วิทยาศาสตร์ประยุกต์” สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ฝัน ในคณะที่ตั้งเป้าหมาย ในระบบ TCAS ปัจจุบันปีนี้

 

สรุปครบ ครอบคลุมตามประกาศโครงสร้างข้อสอบ  BLUEPRINT ล่าสุด

 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิทยาศาสตร์กายภาพ
 • วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

 

สมัครคอร์สนี้ได้อะไรบ้าง

 • SET หนังสือเรียน 4 เล่ม ภาพประกอบสุดละเอียด อ่านเพลิน
 • หนังสือเรียน 4 สี อ่านง่าย เฉลยครบทุกจุด เคลียร์ทุกจุดที่สงสัย
 • รวมโจทย์และแบบฝึกหัดจากสนามสอบต่าง ๆ และ TEXTBOOK ต่างประเทศมาให้ซ้อมมือกว่า 400 ข้อ
 • ครอบคลุมทุกบท แนวโจทย์เด็ด เก็งตรงบท พร้อมแนวโจทย์เด็ดตามโครงสร้าง TEST BLUEPRINT ของ ทปอ. ที่สุด

สารบัญเนื้อหา

ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

 • ชีวนิเวศ (Biome)

 • การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ

 • การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

 • การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ

 • ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

 • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

 • การรักษาดุลยภาพน้ำ และแร่ธาตุโดยระบบขับถ่าย

ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์

 • ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

 • การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

 • ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

การดำรงชีวิตของพืช

พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

 • การถ่ายทอดยีนในโครโมโซมร่างกาย

 • การถ่ายทอดยีนในโครโมโซมเพศ

 • การถ่ายทอดยีนหมู่เลือด ABO

 • เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

 • การตรวจ DNA

 • ทฤษฎีวิวัฒนาการ

 • ความหลากหลายทางชีวภาพ

อะตอมและสมบัติของธาตุ

 • โครงสร้างอะตอม

 • สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ

พันธะเคมี และการเกิดสารประกอบ

 • พันธะเคมี

 • สารประกอบ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในอาหาร

 • คาร์โบไฮเดรต

 • โปรตีน

 • ลิพิด

 • กรดนิวคลีอิก

 • วิตามิน และ เกลือแร่

ปิโตรเลียม และพลังงานทดแทน

 • ปิโตรเลียม

 • พลังงานทดแทน

สารพอลิเมอร์

ปฏิกิริยาเคมี

 • การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

สารกัมมันตรังสี

 • ธรรมชาติของสารกัมมันตรังสี

 • ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสี

การเคลื่อนที่และแรง

 • การเคลื่อนที่แนวตรง

 • แรงและการเคลื่อนที่

 • การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

แรงในธรรมชาติ

 • สนามโน้มถ่วงและแรงโน้มถ่วง

 • สนามแม่เหล็ก

 • แรงแม่เหล็กที่กระทำกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและเสันลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

 • การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

 • แรงอ่อนและแรงเข้ม

พลังงาน

 • เซลล์สุริยะ

 • พลังงานนิวเคลียร์

ปรากฏการณ์ของคลื่นกล

 • คลื่นกล

 • พฤติกรรมของคลื่น

 • ความถี่ธรรมชาติ และการสั่นพ้อง

เสียง

 • พฤติกรรมของเสียง

 • การได้ยินเสียง

 • ปรากฏการณ์อื่น ๆ ของเสียง

แสงสี

 • แสงสีและการมองเห็น

 • แสงสี

 • แผ่นกรองแสงสี

 • สารสี

 • การผสมแสงสี VS การผสมสารสี

 • การมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่าง ๆ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • ส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • หลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เอกภพ และกาแล็กซี

 • กำเนิดเอกภพ

 • กาแล็กชี

ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ

 • สมบัติของดาวฤกษ์

 • กำเนิด และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์

 • ระบบสุริยะ (solar system)

เทคโนโลยีอวกาศ

 • กล้องโทรทรรศน์

 • วัตถุที่ส่งออกสู่อวกาศ

 • จรวด และการขนส่งอวกาศ

 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

โครงสร้างโลก

 • การแบ่งโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมี

 • การแบ่งโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกล

การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี และ ธรณีพิบัติภัย

 • ทฤษฎีการเลื่อนของแผ่นเปลือกโลก

 • การแปรสัญฐานของแผ่นธรณี

 • การแปลี่ยนแปลงของชั้นหิน

 • ธรณีพิบัติภัย

ลมฟ้าอากาศ ภูมิอากาศ และอุตุนิยมวิทยา

 • ลมฟ้าอากาศ

 • การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 • อุตุนิยมวิทยา

หนังสือเรียน

ตะลุยโจทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ A-Level

รหัสคอร์ส: SON94U91

3,900 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ