ตะลุยโจทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ A-Level

รหัสคอร์ส: SON94U91

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

48:20 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

58:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ตะลุยโจทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ A-Level (SON94U91)

คอร์ส BATTLE FIELD วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย FOR DEK 66 – 67 – 68  ในระบบ TCAS ปัจจุบัน

สุดยอดคอร์สออกแบบใหม่ ที่มีเนื้อหาครอบคลุม ติวเข้มคอร์สเดียวครบทุกพาร์ต เรียนสนุกจนจบคอร์ส ไม่เครียด พร้อมสอดแทรกเทคนิคดี ๆ ในการตีโจทย์รูปแบบใหม่จาก พี่บิ๊ก BIO EXPERT ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาวิทยาศาสตร์ และชีววิทยาที่น้อง ๆ แนะนำ และพี่ลูกตาล PHYSICS EXPERT กูรูฟิสิกส์ตัวแม่ ที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ทริคเด็ด พร้อมรับมือทุกแนวโจทย์ บทไหนที่ว่ายาก ก็เป็นเรื่องจิ๊บ ๆ ให้น้อง DEK66 พร้อมพิชิตสนาม A-Level ก่อนใคร เรียนที่ WE คอร์สเดียวครบจบ พร้อมสอบ

แถมคอร์สนี้ ลงเรียนได้ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ เพราะพี่ ๆ ติวเตอร์จะพาทบทวนทุกประเด็นที่สำคัญต้องรู้ ต้องระวัง ฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย ไล่ตั้งแต่ระดับ Basic ไปถึง Advanced ไม่มีพื้นฐานก็ลงเรียนได้ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการติวเพิ่มความมั่นใจด้วยแนวโจทย์เสมือนจริง จับทางทุกประเด็นก่อนสอบได้อยู่หมัด ทำคะแนนได้ตรงเป้า เพื่อยื่นคะแนน “วิทยาศาสตร์ประยุกต์” สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ฝัน ในคณะที่ตั้งเป้าหมาย ในระบบ TCAS ปัจจุบันปีนี้

 

สรุปครบ ครอบคลุมตามประกาศโครงสร้างข้อสอบ  BLUEPRINT ล่าสุด

 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิทยาศาสตร์กายภาพ
 • วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

 

สมัครคอร์สนี้ได้อะไรบ้าง

 • SET หนังสือเรียน 4 เล่ม ภาพประกอบสุดละเอียด อ่านเพลิน
 • หนังสือเรียน 4 สี อ่านง่าย เฉลยครบทุกจุด เคลียร์ทุกจุดที่สงสัย
 • รวมโจทย์และแบบฝึกหัดจากสนามสอบต่าง ๆ และ TEXTBOOK ต่างประเทศมาให้ซ้อมมือกว่า 400 ข้อ
 • ครอบคลุมทุกบท แนวโจทย์เด็ด เก็งตรงบท พร้อมแนวโจทย์เด็ดตามโครงสร้าง TEST BLUEPRINT ของ ทปอ. ที่สุด
ตะลุยโจทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ A-Level

รหัสคอร์ส: SON94U91

3,900 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • ประสบการณ์การสอน 16 ปี
ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
Top