ULTIMATE THAI

รหัสคอร์ส: TON94E99_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

80:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

96:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ULTIMATE THAI (TON94E99_1)

สกัดเนื้อหาสำคัญของทุกสนามสอบ ทั้ง “O-NET” และ “ภาษาไทย วิชาสามัญ”
คอร์สที่จะพาน้องพิชิตทุกสนามสอบ ที่ได้สรุปบทใหญ่ไว้ รวม13 บท มีแบบฝึกหัดแทรกทุกบท เติมเต็มด้วยข้อสังเกตและเทคนิคการจำแบบง่ายๆ สำหรับเน้นย้ำไว้ว่าทำข้อสอบ ปิดท้ายทุกบทด้วยแนวข้อสอบสนามต่างๆ เสมือนจริงที่สุด

เทคนิค Harmonie Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ
เรียนเนื้อหาภาษาไทยให้เข้าใจอย่างคนรู้จริง กับเทคนิคช่วยจำสุด STRONG ที่ไม่เหมือนใครของ GURU สายภาษาตัวจริง ด้วยวิธีสรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ

ฝึกทำโจทย์เก่าที่คัดสรร และโจทย์เก็งที่ออกใหม่ โดยพี่ยู
คอร์สตะลุยโจทย์ ที่นำด้วยส่วนสรุปเนื้อหาสั้นๆ ก่อนทำข้อสอบ คัดสรรจากสนามสอบจริง ทั้งภาษาไทยวิชาสามัญ และ O-NET แทรกด้วยข้อสอบ Advance ที่ออกโดยพี่ยู แยกข้อสอบเป็นสาระเป็นหัวข้อเรื่องชัดเจน ทบทวนง่ายหาจุดบกพร่องได้ตรงจุด เฉลยแบบละเอียด พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบที่จะทำให้ “ทำถูก” และ “ทำทัน” อย่างมั่นใจ บอกได้ว่าข้อไหนที่ต้องออกสอบแน่นอน

สุดคุ้ม!! เมื่อสมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือพร้อมสรุปสูตร ประกอบด้วย

  • หนังสือเรียน คอร์ส Thai Ent’Lightenment สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.4 – ม.6 จำนวน 2 เล่ม
  • หนังสือเรียน คอร์สตะลุยโจทย์ Thai Ent’Lightenment จำนวน 1 เล่ม
  • แผ่นพับสรุปภาษาไทย จำนวน 3 ชุด แบบฉบับพกพาง่าย ใช้ได้จริง ที่พี่ยูจัดทำไว้ให้สำหรับน้อง WE โดยเฉพาะ “ผิดบ่อยอย่าปล่อยผ่าน , อ่านผิดให้อ่านใหม่ , สำนวนไทยและไวพจน์”
ULTIMATE THAI

รหัสคอร์ส: TON94E99_1

5,500 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
  • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
  • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
  • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
  • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
Top