ภาษาไทย A-Level รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: TON94E99_3

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

67:10 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

81:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ภาษาไทย A-Level รวมทุกบท (TON94E99_3)

 • คอร์สที่ครบ แบบ 2 in 1 แนวติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ (รวมเนื้อหา 3 เล่ม / 44 บท / แนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ)
 • สกัดเนื้อหาเฉพาะประเด็นที่เคยออกสอบวิชาภาษาไทย สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา
 • สรุปเนื้อหาอย่างกระชับเป็นตารางสรุปคำอธิบายพร้อมตัวอย่างประกอบ
 • รวมข้อสอบเก่าและข้อสอบเก็ง (พี่ยูออกใหม่) ท้ายเนื้อหาแต่ละเรื่อง เฉลยอย่างละเอียดทุกอณูไม่มีข้อเว้น (ควรทำโจทย์เองก่อนดูเฉลย)
 • A-LEVEL ภาษาไทย (TCAS 66 เป็นต้นไป)
 • ข้อสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ มข.แนะนำให้ดู Test Blueprint หรือหัวข้อเนื้อหาที่สนามสอบนั้น ๆ กำหนด

หนังสือเรียน

 • 3 เล่ม (แต่ละเล่มรวมเนื้อหาที่อยู่ในหมวดหรือสาระเดียวกันไว้)
 • ทั้ง 3 เล่ม เนื้อหาแยกกันเป็นเอกเทศ ไม่มีบทต่อเนื่องกันระหว่างเล่ม ดังนั้น จะเรียนแยกเล่มก็ไม่มีข้อน่ากังวลอะไร เพียงแต่ต้องประเมินพื้นฐานความรู้ของน้องเองตามความเป็นจริงหรือทดลองเรียนก่อนสมัคร
 • แผ่นพับสรุปภาษาไทย จำนวน 3 ชุด แบบฉบับพกพาง่าย ใช้ได้จริง ที่พี่ยูจัดทำไว้ให้สำหรับน้อง WE โดยเฉพาะ “ผิดบ่อยอย่าปล่อยผ่าน , อ่านผิดให้อ่านใหม่ , สำนวนไทยและไวพจน์”

ultimate thai

 

ภาษาไทย A-Level รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: TON94E99_3

4,600 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • สุดยอดโอตาคุ “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
Top