ภาษาไทย A-Level รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: TON94E99_3

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

67:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

80:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ภาษาไทย A-Level รวมทุกบท (TON94E99_3)

 • คอร์สที่ครบ แบบ 2 in 1 แนวติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ (รวมเนื้อหา 3 เล่ม / 44 บท / แนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ)
 • สกัดเนื้อหาเฉพาะประเด็นที่เคยออกสอบวิชาภาษาไทย สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา
 • สรุปเนื้อหาอย่างกระชับเป็นตารางสรุปคำอธิบายพร้อมตัวอย่างประกอบ
 • รวมข้อสอบเก่าและข้อสอบเก็ง (พี่ยูออกใหม่) ท้ายเนื้อหาแต่ละเรื่อง เฉลยอย่างละเอียดทุกอณูไม่มีข้อเว้น (ควรทำโจทย์เองก่อนดูเฉลย)
 • A-LEVEL ภาษาไทย (TCAS 66 เป็นต้นไป)
 • ข้อสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ มข.แนะนำให้ดู Test Blueprint หรือหัวข้อเนื้อหาที่สนามสอบนั้น ๆ กำหนด

หนังสือเรียน

 • 3 เล่ม (แต่ละเล่มรวมเนื้อหาที่อยู่ในหมวดหรือสาระเดียวกันไว้)
 • ทั้ง 3 เล่ม เนื้อหาแยกกันเป็นเอกเทศ ไม่มีบทต่อเนื่องกันระหว่างเล่ม ดังนั้น จะเรียนแยกเล่มก็ไม่มีข้อน่ากังวลอะไร เพียงแต่ต้องประเมินพื้นฐานความรู้ของน้องเองตามความเป็นจริงหรือทดลองเรียนก่อนสมัคร
 • แผ่นพับสรุปภาษาไทย จำนวน 3 ชุด แบบฉบับพกพาง่าย ใช้ได้จริง ที่พี่ยูจัดทำไว้ให้สำหรับน้อง WE โดยเฉพาะ “ผิดบ่อยอย่าปล่อยผ่าน , อ่านผิดให้อ่านใหม่ , สำนวนไทยและไวพจน์”

ultimate thai

 

สารบัญเนื้อหา

หลักการใช้ภาษา

 • ธรรมชาติของภาษา

 • ประเภทของภาษา

 • เสียงในภาษาไทย

 • ไตรยางศ์ อักษรนำ อักษรควบ

 • โครงสร้างพยางค์

 • ชนิดและหน้าที่ของคำ

 • คำและความหมาย

 • หลักสังเกตคำไทยแท้

 • หลักสังเกตคำยืมภาษาต่างประเทศ

 • คำพ้อง

 • การสร้างคำ

 • ถ้อยคำสำนวน

 • ประโยค

 • ราชาศัพท์

 • ระดับภาษา

 • ภาษากับการแสดงเหตุผล

 • ภาษากับการแสดงทรรศนะ

 • ภาษากับการโต้แย้ง

 • ภาษากับการโน้มน้าวใจ

ทักษะภาษา

 • การอ่าน

 • การเขียน

 • การฟังและการพูด

ความงามทางภาษา

 • ฉันทลักษณ์คำประพันธ์

 • กลวิธีทางภาษาในงานประพันธ์

 • ภาพพจน์

 • จินตภาพ

 • ลีลาการประพันธ์

 • อารมณ์ ข้อคิด และวัฒนธรรมที่สะท้อนจากงานประพันธ์

หนังสือเรียน

ภาษาไทย A-Level รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: TON94E99_3

4,600 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ