เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

รหัสคอร์ส: TON94P23

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

9:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

11:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย (TON94P23)

เจาะลึกเนื้อหา

เสียงและอักษรแทนเสียงพยัญชนะ / เสียงและอักษรแทนเสียงสระ / เสียงและอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย

เป็นคอร์สพื้นฐาน

สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน

น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบที่หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบ

พิเศษสุด

วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยใช้เป็นข้อสอบ

ตรงกับเนื้อหาใน

แบบเรียนกระทรวงฯ

เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด /

ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ

ควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องใด

มาก่อนจะดีมาก

ม.4 ม.5 ม.6 กลางภาค / ปลายภาค O – NET วิชาสามัญ

หัวข้อในบทเรียน

๑) เสียงและอักษรแทนเสียงพยัญชนะ

๑.๑) เสียงพยัญชนะต้น

๑.๑.๑) เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว

๑.๑.๒) เสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำ

๑.๑.๒.๑) เสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำในระบบเสียงภาษาไทยแต่เดิม

๑.๑.๒.๒) เสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาอื่น

๑.๒) เสียงพยัญชนะท้าย

๒) เสียงและอักษรแทนเสียงสระ

๒.๑) เสียงสระเดี่ยว

๒.๒) เสียงสระประสม

๓) เสียงและอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์

๓.๑) วรรณยุกต์เสียงระดับ

๓.๒) วรรณยุกต์เสียงเปลี่ยนระดับ

สารบัญเนื้อหา

เสียงและอักษรแทนเสียงพยัญชนะ

 • เสียงพยัญชนะต้น

 • เสียงพยัญชนะท้าย

เสียงและอักษรแทนเสียงสระ

 • เสียงสระเดี่ยว

 • เสียงสระประสม

เสียงและอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์

 • วรรณยุกต์เสียงระดับ

 • วรรณยุกต์เสียงเปลี่ยนระดับ

หนังสือเรียน

เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

รหัสคอร์ส: TON94P23

800 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ