ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา A-Level

รหัสคอร์ส: LON94AL99

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

31:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

37:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา A-Level (LON94AL99)

 • Update ข้อสอบจริง ชีววิทยา A-Level ปีล่าสุด
 • ข้อสอบย้อนหลังและข้อสอบที่พี่บิ๊กแต่งเพิ่มให้ยากกว่าข้อสอบจริงเล็กน้อย เพื่อให้น้อง ๆ ฝึกทำรวมกันกว่า 244 ข้อ
 • เสริมเทคนิคการทำโจทย์ให้ถูกต้องและรวดเร็วด้วยเทคนิค BIO Key และ BIO Clear
 • เเนะจุดเน้น จุดหลอก และจุดออกบ่อย

เหมาะสำหรับ น้อง ๆ Dek68 ที่ทบทวนเนื้อหาใน ม.4-ม.6 มาแล้ว และอยากเสริมประสบการณ์ในการทำโจทย์ หรือ เสริมเทคนิคในการทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

 

เนื้อหาคอร์ส
กลุ่มพื้นฐานทางชีววิทยา

 • การศึกษาชีววิทยา
 • เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 • ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต
 • โครงสร้าง และการลำเลียงสารของเซลล์
 • การหายใจระดับเซลล์
 • การแบ่งเซลล์

กลุ่มพันธุศาสตร์

 • โครโมโซม และสารพันธุกรรม
 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วิวัฒนาการ

กลุ่มการดำรงชีวิตของพืช

 • การสืบพันธุ์ของพืชดอก
 • โครงสร้างพี่ช และการเจริญเติบโตของพืช
 • การลำเลียงสารของพืช
 • การสังเคราะห์ด้วยแสง
 • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

กลุ่มการรักษาดุลยภาพในร่างกาย

 • ระบบย่อยอาหาร
 • ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส
 • ระบบเลือด และน้ำเหลือง
 • ระบบภูมิคุ้มกัน
 • ระบบขับถ่ย และการรักษาดุลยภาพ

กลุ่มการประสานงานในร่างกาย

 • ระบบประสาท
 • การเคลื่อนที่ของสัตว์
 • ระบบฮอร์โมน
 • ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต
 • พฤติกรรมของสัตว์

กลุ่มระบบนิเวศ

 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ระบบนิเวศ
 • ประชากรสิ่งมีชีวิต

สารบัญเนื้อหา

กลุ่มพื้นฐานทางชีววิทยา

 • การศึกษาชีววิทยา

 • เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

 • ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต

 • โครงสร้าง และการลำเลียงสารของเซลล์

 • การหายใจระดับเซลล์

 • การแบ่งเซลล์

กลุ่มพันธุศาสตร์

 • โครโมโซม และสารพันธุกรรม

 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

 • เทคโนโลยีชีวภาพ

 • วิวัฒนาการ

กลุ่มการดำรงชีวิตของพืช

 • การสืบพันธุ์ของพืชดอก

 • โครงสร้างพี่ช และการเจริญเติบโตของพืช

 • การลำเลียงสารของพืช

 • การสังเคราะห์ด้วยแสง

 • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

กลุ่มการรักษาดุลยภาพในร่างกาย

 • ระบบย่อยอาหาร

 • ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส

 • ระบบเลือด และน้ำเหลือง

 • ระบบภูมิคุ้มกัน

 • ระบบขับถ่าย และการรักษาดุลยภาพ

กลุ่มการประสานงานในร่างกาย

 • ระบบประสาท

 • การเคลื่อนที่ของสัตว์

 • ระบบฮอร์โมน

กลุ่มระบบนิเวศ

 • ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • ระบบนิเวศ

 • ประชากรสิ่งมีชีวิต

หนังสือเรียน

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา A-Level

รหัสคอร์ส: LON94AL99

2,800 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ