เจาะลึก A-Level เคมี ออกเรื่องอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเฉลย

เจาะลึกข้อสอบ A-Level เคมี

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, สหเวชศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, จิตวิทยา, เกษตรอุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น การสอบ A-Level เคมี เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได้ เพราะเป็นหนึ่งในคะแนน A-Level ที่ต้องใช้ยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS แล้วข้อสอบเคมีมีกี่ข้อ มีลักษณะโครงสร้างข้อสอบอย่างไร ต้องเตรียมสอบ A-Level วิชาเคมี ในเรื่องอะไรบ้าง WE BY THE BRAIN จะพาน้อง ๆ ไปหาคำตอบเอง

สนใจหัวข้อไหน คลิกเลย!

การสอบ A-Level เคมี คืออะไร?

การสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) เป็นการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ และความสามารถในการนำเนื้อหาที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้งานได้ โดยเนื้อหาที่ออกข้อสอบจะอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางของ สพฐ. ที่เรียนกันมาตั้งแต่ ม.4 – ม.6 โดยคะแนนที่ได้จากการสอบจะถูกนำไปใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS

ในส่วนการสอบ A-Level เคมีนั้น รหัสวิชาคือ 65 โดยจะออกข้อบสอบครอบคลุมเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แบ่งเป็นบทคำนวณ 50% และบททฤษฎี 50% ประกอบด้วย 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ และสาระเคมี

 

ข้อสอบ A-Level เคมี มีกี่ข้อ กี่คะแนน

ข้อสอบ A-Level เคมี มีกี่ข้อ กี่คะแนน?

ข้อสอบ A-Level วิชาเคมี มีทั้งหมด 35 ข้อ รวมทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น ปรนัย 5 ตัวเลือก 30 ข้อ 75 คะแนน และระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข 5 ข้อ 25 คะแนน

สอบ A-Level เคมี มีระยะเวลาสอบเท่าไหร่?

การสอบ  A-Level วิชาเคมี จะใช้ระยะเวลาสอบ 90 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 30 นาที

เราสามารถสอบ A-Level เคมี ได้กี่ครั้ง?

การสอบ A-Level วิชาเคมี สามารถสอบได้ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา โดยผลคะแนนของ A-Level จะมีอายุ 1 ปี เท่านั้น

ลักษณะโครงสร้างข้อสอบ A-Level เคมี เป็นอย่างไร?

ข้อสอบ A-Level เคมี จะมีเนื้อหาตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยลักษณะโครงสร้างข้อสอบ A-Level วิชาเคมี แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

1. สมบัติของธาตุและสารประกอบ

มีประมาณ 15-17 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

 • อะตอมและสมบัติของธาตุ
 • พันธะเคมี
 • แก๊ส
 • เคมีอินทรีย์
 • พอลิเมอร์

2. สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

มีประมาณ 15-17 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

 • ปริมาณสัมพันธ์
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมดุลเคมี
 • กรด–เบส
 • เคมีไฟฟ้า

3. ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร

มีประมาณ 2-4 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

 • ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
 • โมล
 • สารละลาย

ตัวอย่างข้อสอบ A-Level เคมี พร้อมเฉลย

ตัวอย่างข้อสอบคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ เรื่องสารละลาย

แนวข้อสอบ A Level เคมี สารละลาย

ตัวอย่างข้อสอบทฤษฎีการจัดเรียงอิเล็กตรอน ในเรื่องของอะตอม

แนวข้อสอบ A Level เคมี เรื่องอะตอม

ตัวอย่างข้อสอบเคมีอินทรีย์ เรื่องเคมีอินทรีย์

แนวข้อสอบ A Level เคมี เรื่องเคมีอินทรีย์

เรียน A-Level เคมี กับครูบิ๊ก พร้อมพิชิตคะแนนเต็ม!

ปลดล็อคความยากวิชาเคมี เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำข้อสอบได้จริง ด้วยคอร์สเรียนเคมี A-Level รวมทุกบท จาก WE BY THE BRAIN

สอนโดยครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช) ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีแห่งยุค ที่จะพาน้อง ๆ ไปทบทวนเนื้อหาวิชาเคมีระดับ ม.ปลาย อย่างเข้มข้น ครบถ้วน ในบรรยากาศการสอนแบบสบาย ๆ ชิว ๆ เข้าใจง่าย ไม่ต้องกลัวเครียด

พร้อมบอกจุดเน้นที่เป็นประเด็นสำคัญและออกข้อสอบบ่อย ๆ น้อง ๆ คนไหนที่กำลังเตรียมตัวสอบวิชาเคมี เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย ห้ามพลาดคอร์สเรียนนี้เลย!

เนื้อหาในคอร์สเรียน

 • โครงสร้างอะตอม
 • แนวโน้มตารางธาตุ
 • พันธะเคมี
 • สมดุลเคมี
 • กรด-เบส
 • เคมีไฟฟ้า
 • เคมีอินทรีย์
 • ปริมาณสารสัมพันธ์
 • แก๊ส ของแข็ง และของเหลว
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สารชีวโมเลกุล
 • ปิโตรพอลิเมอร์
 • เคมีอุตสาหกรรม

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สเรียนนี้

 • ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในวิชาเคมี ม.ปลาย คอร์สเดียวจบ พร้อมสอบ A-Level
 • หมดกังวลเรื่องต้องจำเนื้อหาเยอะ ด้วยเทคนิคเรียนแบบเข้าใจ ใช้ภาพเป็นสื่อการสอน ทำให้น้อง ๆ นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
 • อัปเดตข้อสอบเคมีใหม่ทุกปี ครอบคลุมทุกสนามสอบสำคัญ ให้น้อง ๆ รู้เท่าทันข้อสอบ มีความมั่นใจก่อนลงสนามจริง
 • สื่อการเรียนการสอนจัดเต็ม ทั้งหนังสือเรียน หนังสือรวมข้อสอบ และหนังสือสรุปสูตรเคมี ม.ปลาย จัดเต็มสูตรเคมีที่ต้องรู้

สรุปเรื่องการสอบ A-Level เคมี

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลการสอบ A-Level วิชาเคมี ที่เรานำมาฝากในบทความนี้ หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจลักษณะโครงสร้างข้อสอบ A-Level เคมี มากขึ้น และสามารถวางแผนการอ่านหนังสือสอบได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะได้เก็บคะแนนเคมีได้สูง ๆ และสอบติดมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ใฝ่ฝันได้

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียน A-Level วิชาเคมี จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ