แนะนำวิธีการเตรียมสอบ A-Level เก็บเนื้อหาครบ ทำข้อสอบปัง

แนะนำวิธีการเตรียมสอบ A-Level เก็บเนื้อหาครบ ทำข้อสอบปัง

ในปีการศึกษา 2566 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบสอบ TCAS ครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนจากการสอบวิชาสามัญเป็น A-Level ซึ่งจะเป็นการตัดวิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศอื่น ๆ มาไว้ในสนามสอบเดียวกันเลย ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการสอบหลาย ๆ สนาม ทำให้น้อง ๆ สามารถวางแผนอ่านหนังสือสอบได้ดีขึ้น

สำหรับ DEK68 ที่กำลังจะต้องเตรียมสอบ A-Level ในปีนี้ แล้วยังไม่รู้ว่าการสอบ A-Level คืออะไร จำเป็นต้องสอบหรือเปล่า และต้องสอบกี่วิชา ในบทความนี้ WE BY THE BRAIN จะพาไปเจาะลึกการสอบ A-Level พร้อมแนะนำวิธีเตรียมสอบ A-Level อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านหนังสือครบ ทำข้อสอบได้แน่นอน!

สนใจหัวข้อไหน คลิกเลย!

เตรียมสอบ A-Level คืออะไร?

การสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) คือ การจัดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ โดยจะเน้นการนำความรู้ที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้ ซึ่งเนื้อหาที่ออกข้อสอบจะอ้างอิงหลักสูตรแกนกลางของ สพฐ. ที่เรียนมาตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 ไม่มีออกเนื้อหาเกินแน่นอน

แล้วเราจำเป็นที่จะต้องสอบ A-Level ไหม? คงเป็นคำถามที่น้อง ๆ หลายคนสงสัย คำตอบก็คือ น้อง ๆ จำเป็นต้องสอบทุกคน เพราะเราต้องใช้คะแนน A-Level ในการยื่นคะแนนสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ถึง 3 รอบ ได้แก่ รอบ Quota, รอบ Admission และรอบ Direct Admission ส่วนจะต้องสอบวิชาไหนบ้างนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย

A-Level ต้องสอบกี่วิชา?

การสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) คือ การจัดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ โดยจะเน้นการนำความรู้ที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้ ซึ่งเนื้อหาที่ออกข้อสอบจะอ้างอิงหลักสูตรแกนกลางของ สพฐ. ที่เรียนมาตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 ไม่มีออกเนื้อหาเกินแน่นอน

แล้วเราจำเป็นที่จะต้องสอบ A-Level ไหม? คงเป็นคำถามที่น้อง ๆ หลายคนสงสัย คำตอบก็คือ น้อง ๆ จำเป็นต้องสอบทุกคน เพราะเราต้องใช้คะแนน A-Level ในการยื่นคะแนนสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ถึง 3 รอบ ได้แก่ รอบ Quota, รอบ Admission และรอบ Direct Admission ส่วนจะต้องสอบวิชาไหนบ้างนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย

A-Level ต้องสอบกี่วิชา?

การสอบ A-Level จะมี 10 วิชา ดังนี้

 • Math 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) 
 • Math 2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
 • Bio ชีววิทยา (Bio)
 • Phy ฟิสิกส์ (Phy)
 • Chem เคมี (Chem)
 • Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Sci)
 • Thai ภาษาไทย (Thai)
 • Eng ภาษาอังกฤษ (Eng)
 • Soc สังคมศึกษา (Soc)
 • ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่
  • Fre ภาษาฝรั่งเศส 
  • Ger ภาษาเยอรมัน
  • Jap ภาษาญี่ปุ่น
  • Kor ภาษาเกาหลี
  • Chi ภาษาจีน
  • Bal ภาษาบาลี
  • Spn ภาษาสเปน

ตัวอย่างการใช้คะแนน A-Level ในการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 • กลุ่มสายวิทย์สุขภาพ เช่น คณะแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาล หรือสหเวชศาสตร์ จะใช้คะแนน A-Level 7 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา
 • กลุ่มสายวิทยาศาสตร์ เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะใช้คะแนน A-Level 4 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ 1
 • กลุ่มสายศิลป์-คำนวณ เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ หรือคณะนิติศาสตร์ จะใช้คะแนน A-Level 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 1 และ/หรือคณิตศาสตร์ 2
 • กลุ่มสายศิลป์-ภาษา เช่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จะใช้คะแนน A-Level 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

นี่เป็นเพียงตัวอย่างการใช้คะแนน A-Level ในการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย อาจมีเกณฑ์การใช้คะแนน A-Level ที่แตกต่างกัน แนะนำให้น้อง ๆ ศึกษารายละเอียดของคณะที่ตนเองอยากเข้าให้ดีอีกครั้ง จะได้สมัครสอบรายวิชาได้ครบถ้วน!

A-Level จัดสอบในช่วงไหน

A-Level จัดสอบในช่วงไหน?

ในปีการศึกษา 2568 ยังไม่มีการกำหนดวันเวลาในการสอบ A-Level แต่โดยปกติแล้ว ในทุก ๆ ปี จะเปิดรับสมัครสอบ A-Level ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จัดสอบในช่วงเดือนมีนาคม และประกาศผลคะแนนในเดือนเมษายน น้อง ๆ คนไหนที่อยากทราบรายละเอียดที่แน่นอน สามารถอัปเดตข้อมูลได้เลยที่ https://www.mytcas.com/

A-Level สนามสอบอยู่ที่ไหน?

น้อง ๆ สามารถเลือกสนามสอบ A-Level ในโรงเรียนใกล้บ้านได้เลย โดยสามารถเลือกสนามสอบในระบบได้ไม่เกิน 5 แห่ง แนะนำให้เลือกสนามสอบโดยเรียงอันดับจากสนามสอบที่ต้องการมากที่สุดไล่ลงมาให้ครบ 5 โรงเรียน และที่สำคัญ อย่าลืมดูด้วยว่า โรงเรียนที่ต้องการใช้เป็นสนามสอบจัดสอบครบทุกวิชาที่เราต้องการหรือไม่!

ค่าสมัครสอบ A-Level ราคากี่บาท?

ค่าสมัครสอบ A-Level วิชาละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบ A-Level รายวิชาละ 100 บาท หรือจ่ายค่าธรรมเนียม 300 บาท เพื่อขอทบทวนผลสอบทุกรายวิชาที่เข้าสอบ

แนวทางการใส่เครื่องแต่งกายไปสอบ A-Level

 • นักเรียน ม.6 สามารถใส่ชุดนักเรียน หรือชุดพละได้
 • เด็กซิ่ว สามารถใส่ชุดนักศึกษา โดยจะมี หรือไม่มีตราสถาบันก็ได้
 • นักเรียนเทียบเท่า สามารถใส่ชุดสุภาพได้ เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล กางเกงขายาว (ผู้ชาย) กระโปรงยาวคลุมเข่า (ผู้หญิง) และรองเท้าหุ้มส้น

สิ่งที่ต้องเตรียมไปสอบ A-Level

 • หลักฐานแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
 • อุปกรณ์การสอบ ได้แก่ ปากกา, ดินสอดำ 2B, ยางลบ, กบเหลาดินสอ
 • นาฬิกาข้อมือชนิดเข็ม สำหรับใช้ดูเวลาเท่านั้น
 • หน้ากากอนามัย
 • ลูกคิด ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีการบกพร่องทางการมองเห็น

ตัวอย่างสิ่งที่ไม่ควรนำเข้าห้องสอบ A-Level

 • นาฬิกา Smart Watch ที่ใช้คำนวณ หรือถ่ายรูปได้
 • กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพ หรือเสียงได้
 • อุปกรณ์ช่วยคำนวณ
 • ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง ๆ 
 • พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำเทคนิคเตรียมสอบ A-Level อ่านหนังสือครบ สอบปังทุกวิชา

สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย ไม่ว่าจะเป็น ม.4 ม.5 หรือ ม.6 ที่ต้องการจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย การสอบ A-Level เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบได้ดี เก็บคะแนนได้เยอะ ๆ พี่ ๆ ติวเตอร์มีเทคนิคเตรียมสอบ A-Level มาฝาก จะน่าสนใจแค่ไหน ไปดูกันเลย!

แนะนำเทคนิคเตรียมสอบ A-Level อ่านหนังสือครบ สอบปังทุกวิชา

1. วางแผนเวลาเตรียมสอบ A-Level ให้ดี

สิ่งแรกที่น้อง ๆ ต้องทำเลยก็คือ การจัดตารางเวลาในการเตรียมตัวสอบ A-Level ของตัวเองให้ดี โดยน้อง ๆ จะต้องดูว่า เหลือระยะเวลาประมาณกี่เดือนก่อนสอบ A-Level ถ้าเหลือเวลาเยอะก็จะสามารถค่อย ๆ อ่านหนังสือไปทีละวิชาได้ แต่ถ้าเวลาเหลือน้อย น้อง ๆ อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการตะลุยทำโจทย์อย่างเข้มข้น เพื่อที่จะได้สามารถทำคะแนนให้ได้มากที่สุด

2. เช็กว่าตนเองต้องสอบ A-Level วิชาอะไรบ้าง

นอกจากเรื่องของระยะเวลาการอ่านหนังสือสอบ A-Level แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่น้อง ๆ ต้องศึกษาให้ดีก็คือ วิชาที่ตนเองจะต้องสอบใน A-Level มีวิชาอะไรบ้าง จะได้ใช้เวลาในการทำโจทย์และอ่านหนังสือสอบวิชาที่ต้องสอบอย่างคุ้มค่า ไม่ต้องไปเสียเวลาติวหนังสือวิชาที่ไม่จำเป็น

3. ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุด

ข้อสอบ A-Level เป็นข้อสอบที่อ้างอิงจากหลักสูตรแกนกลางของ สพฐ. ที่เรียนมาตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 นั่นหมายความว่าจะไม่มีการออกข้อสอบนอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียนแน่นอน ดังนั้นการที่น้อง ๆ ตั้งใจเรียนและทำความเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ต้องแต่ในห้องเรียน พร้อมจดหัวข้อที่ตัวเองเรียนแล้วไม่เข้าใจไว้ ก็จะช่วยทุ่นแรงในการติวหนังสือสอบ A-Level ได้มากนั่นเอง

4. สรุปประเด็นสำคัญในแต่ละวิชา และทบทวนเนื้อหาที่เรียนไป

หลังจากที่เรียนจบในแต่ละบทเรียนแล้ว อย่าลืมที่จะสรุปประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในแต่ละวิชาไว้ โดยเฉพาะส่วนที่คุณครู หรือพี่ ๆ ติวเตอร์บอกว่าออกข้อสอบบ่อย ๆ หรือเคยออกข้อสอบไปแล้ว เพื่อที่จะเราจะได้นำมาทบทวนในภายหลัง เนื่องจากข้อสอบมักจะออกแนวเดิมเสมอ

5. ฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ

การฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ จะช่วยให้น้อง ๆ มองเห็นภาพรวมของโครงสร้างข้อสอบได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเข้าใจในแต่ละวิชามากขึ้น ทำให้ตนเองสามารถประเมินได้ว่า มีหัวข้อไหนที่ตนเองแม่นแล้ว หรือหัวข้อไหนที่ยังต้องพัฒนาอยู่ จะได้ไปฝึกในส่วนนั้น ๆ เพิ่มเติม

6. ฝึกทำข้อสอบแนววิเคราะห์

นอกจากข้อสอบเก่า ๆ ที่เป็นโจทย์ตายตัวแล้ว อีกหนึ่งประเภทข้อสอบที่ไม่ฝึกทำไม่ได้เลยก็คือ ข้อสอบแนววิเคราะห์ที่จะต้องนำความรู้เชิงวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการหาคำตอบ ซึ่งไม่เพียงแค่อาศัยความจำเท่านั้น แต่น้อง ๆ จะต้องเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนอย่างแท้จริงด้วย ถึงจะสามารถทำข้อสอบได้

7. ทดลองสอบจริง จับเวลาจริง

สิ่งสุดท้ายที่จะทำให้น้อง ๆ ไม่ตื่นสนามสอบ และสามารถสอบ A-Level ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือการลองฝึกสอบจากข้อสอบจริงและมีการจับเวลาจริง ๆ เนื่องจากมีหลาย ๆ คนที่พอต้องสอบจริงแล้ว แบ่งเวลาในการทำข้อสอบแต่ละพาร์ตไม่ดี ทำให้ข้อสอบไม่ทัน และพลาดคะแนนบางส่วนไปอย่างน่าเสียดาย

รวมคอร์สเตรียมสอบ A-Level จาก WE BY THE BRIAN

รวม 10 คอร์สเตรียมสอบ A-Level จาก WE BY THE BRAIN

1. คอร์สเรียนติวเข้ม + ตะลุยโจทย์ for DEK68

คอร์สเรียนที่จะพาน้อง ๆ ไปอัปเดตข้อสอบจริง A-Level ปีล่าสุด พร้อมตะลุยโจทย์เก็งข้อสอบ A-Level ปี 68 และสอนเทคนิคการทำโจทย์ที่ต้องใช้ในสนามสอบ ยิ่งทำโจทย์มาก ยิ่งเพิ่มโอกาสสอบติด เหมาะสำหรับน้อง DEK68 เพื่อพิชิต TCAS โดยเฉพาะ!

รหัสคอร์สเรียน

 • คอร์สตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level (รหัสคอร์ส MON94AL99)
 • คอร์สตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ A-Level (รหัสคอร์ส PON94AL99)
 • คอร์สตะลุยโจทย์ ชีววิทยา A-Level (รหัสคอร์ส LON94AL99)
 • คอร์สตะลุยโจทย์ ภาษาไทย A-Level (รหัสคอร์ส TON94AL99)

2. คอร์สเรียน A-Level รวมทุกบท

คอร์สเรียนที่จะพาน้อง ๆ ไปเจาะลึกเนื้อหาที่ออกสอบใน A-Level ทุกวิชาอย่างเข้มข้น ครอบคลุมครบทุกบท เป็นสุดยอดคอร์สวิชาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ช่วยให้น้อง ๆ พร้อมสอบ TCAS ระบบใหม่โดยเฉพาะ

รหัสคอร์สเรียน

 • คอร์สคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level รวมทุกบท (รหัสคอร์ส MON94E99)
 • คอร์สฟิสิกส์ A-Level รวมทุกบท (รหัสคอร์ส PON94E99)
 • คอร์สเคมี A-Level รวมทุกบท (รหัสคอร์ส CON94U99)
 • คอร์สชีววิทยา A-Level รวมทุกบท (รหัสคอร์ส LON94E99)
 • คอร์สภาษาอังกฤษ A-Level รวมทุกบท (รหัสคอร์ส EON94E99)
 • คอร์สภาษาไทย A-Level รวมทุกบท (รหัสคอร์ส TON94E99)

3. คอร์สเรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level

คอร์สคณิตศาสตร์เพื่อสอบ A-Level For DEK68 โดยเฉพาะ เนื้อหาบทเรียนครอบคลุมทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม มีการอัปเดตข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของ A-Level จนถึงปีล่าสุด จัดเต็มด้วย We Trick จากพี่ ๆ ติวเตอร์ที่จะช่วยเสริมมุมมองในการวิเคราะห์โจทย์อย่างแม่นยำ พร้อมทริกลัดที่ช่วยลดเวลาทำข้อสอบ และการติวเก็งตรงตามแนวข้อสอบจริงที่จะทำให้น้อง ๆ มั่นใจมากยิ่งขึ้น

รหัสคอร์สเรียน

 • เซตและตรรกศาสตร์ (รหัสคอร์ส MON94E11)
 • ระบบจำนวนจริง (รหัสคอร์ส MON94E12)
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (รหัสคอร์ส MON94E13)
 • เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย (รหัสคอร์ส MON94E14)
 • เมทริกซ์ (รหัสคอร์ส MON94E15)
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม (รหัสคอร์ส MON94E16)
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (รหัสคอร์ส MON94E17)
 • เวกเตอร์ (รหัสคอร์ส MON94E18)
 • จำนวนเชิงซ้อน (รหัสคอร์ส MON94E19)
 • หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น (รหัสคอร์ส MON94E21)
 • สถิติ, ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น (รหัสคอร์ส MON94E23)
 • ลำดับและอนุกรม (รหัสคอร์ส MON94E24)
 • แคลคูลัส (รหัสคอร์ส MON94E25)

4. คอร์สเรียนฟิสิกส์ A-Level

ที่สุดของคอร์สฟิสิกส์เพื่อเตรียมสอบ A-Level For DEK68 อัปเดตเนื้อหาและแนวข้อสอบตรงตามข้อสอบฟิสิกส์ A-Level ปีล่าสุด รวบรวมโจทย์จากหลากหลายสนาม ทั้งข้อสอบเก่าและโจทย์เก็งเพิ่ม เพื่อที่จะทำให้น้อง ๆ พร้อมสอบกว่าใคร เนื้อหาเข้าใจง่าย สรุปกระชับทุกประเด็นสำคัญ มีการทบทวนเนื้อหา & สูตรสำคัญทั้งหมด 

พี่ ๆ ติวเตอร์ยังช่วยสร้างแผนภาพการเชื่อมโยงองค์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาความสับสนของเนื้อหาและสูตรที่เยอะมาก ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมชี้ทุกจุดสำคัญ จุดหลอก จุดพลาด ที่มักออกข้อสอบบ่อย ๆ และทริกเด็ด ๆ สำหรับการแซงทางโค้ง ช่วยประหยัดเวลาในการทำข้อสอบจริง

รหัสคอร์สเรียน

 • กลุ่ม MECHANICS 1 (รหัสคอร์ส PON94E11)
 • กลุ่ม MECHANICS 2 (รหัสคอร์ส PON94E12)
 • กลุ่ม WAVES (รหัสคอร์ส PON94E13)
 • กลุ่ม ELECTRICITY (รหัสคอร์ส PON94E14)
 • กลุ่ม HEAT & MATTER (รหัสคอร์ส PON94E15)
 • กลุ่ม MODERN PHYSICS (รหัสคอร์ส PON94E16)

5. คอร์สเรียนชีววิทยา A-Level

ที่สุดของคอร์สชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีเนื้อหาครบสมบูรณ์ อัปเดตข้อสอบชีววิทยา A-Level จนถึงปีล่าสุด พร้อมพาไปตะลุยข้อสอบจริง และแชร์สุดยอดเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจและง่ายต่อการจดจำ สรุปเนื้อหากระชับ เข้มข้น สอนไล่ระดับตั้งแต่ทบทวนพื้นฐานไปจนถึงทำโจทย์แนววิเคราะห์ น้อง ๆ มั่นใจได้เลยว่า เรียนคอร์สนี้จบแล้ว จะสามารถทำคะแนนได้ดีแน่นอน

รหัสคอร์สเรียน

 • คอร์สพื้นฐานทางชีววิทยา (รหัสคอร์ส LON94E11)
 • คอร์สการรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์ (รหัสคอร์ส LON94E12)
 • คอร์สการประสานงานในร่างกายสัตว์ (รหัสคอร์ส LON94E13)
 • คอร์สพืช (รหัสคอร์ส LON94E14)
 • คอร์สพันธุศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ (รหัสคอร์ส LON94E15)
 • คอร์สระบบนิเวศ (รหัสคอร์ส LON94E16)

6. คอร์สเรียนเคมี A-Level

ต่อด้วยคอร์สเรียนเคมีที่รวมเนื้อหาบทเรียนมาอย่างครบถ้วน กระชับ และตรงจุด พร้อมช่วยปูพื้นฐานให้แน่น และทำให้น้อง ๆ เข้าใจในบทเรียนอย่างแท้จริง สามารถทำข้อสอบเคมี A-Level ได้อย่างแม่นยำ คว้าคะแนนในตามเป้าหมายที่วางไว้ ใครที่จะอยากเข้าคณะสายวิทย์ และยื่นคะแนนกลุ่มแพทย์ กสพท ห้ามพลาดคอร์สเรียนนี้เลย

รหัสคอร์สเรียน

 • เคมี A-Level By ครูบิ๊ก สุดยอดคอร์สเคมี เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (รหัสคอร์ส CON94U99)

7. คอร์สเรียน English A-Level

ที่สุดของคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื้อหาสมบูรณ์ เข้มข้น ครบทุกประเด็น พร้อมสอบ A-Level For DEK68 มั่นใจ ทำข้อสอบได้แน่นอน ด้วยทริกตัวช่วยหาคำตอบ และแปลคำศัพท์จากรากคำด้วยเทคนิคขุดรากศัพท์ เสริมด้วยเทคนิค Remembrain จำศัพท์ให้ฝังสมอง และการเก็งข้อสอบจาก ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย) ให้น้อง ๆ พร้อมฟาดทุกคะแนนในสนาม TCAS

รหัสคอร์สเรียน

 • คอร์ส GRAMMA POWER-UP (รหัสคอร์ส EON94P61)
 • คอร์ส READING BOOSTER (รหัสคอร์ส EON94P62)
 • คอร์ส VOCAB ESSENTIALS (รหัสคอร์ส EON94P63)

8. คอร์สเรียนภาษาไทย A-Level

คอร์สเรียนที่รวมเนื้อหาภาษาไทยสำหรับสอบ A-Level For DEK68 ครบสมบูรณ์ กระชับ ตรงจุดทุกประเด็ก สกัดเนื้อหาเฉพาะประเด็นที่เคยออกสอบวิชาภาษาไทย สอนโดย อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู) สุดยอดกูรูสายภาษา ที่ทรงพลังที่สุดแห่งยุค พร้อมรวมข้อสอบเก่าและข้อสอบเก็ง เฉลยละเอียดทุกอณู รวมกว่า 500 ข้อ!

รหัสคอร์สเรียน

 • คอร์ส หลักการใช้ภาษา (รหัสคอร์ส TON94E11)
 • คอร์ส ทักษะภาษา (รหัสคอร์ส TON94E12)
 • คอร์ส ความงามทางภาษา (รหัสคอร์ส TON94E13)

9. คอร์สตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 A-Level (รหัสคอร์ส MON94U91)

คอร์สคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เนื้อหาอัปเดตใหม่ล่าสุด และตรงตามโครงสร้างข้อสอบ ทปอ.มากที่สุด สอนโดยพี่ ๆ ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ประสบการณ์แน่น การันตีด้วยประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี รับเชิญสอน รร.ดังกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

จุดเด่นของคอร์สเรียนนี้

 • เข้มข้น ครอบคลุม กระชับ ต้อนรับคะแนนปังแบบไม่มีแผ่ว!
 • ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานทั้งหมด
 • พร้อมเก็งแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ตรงตาม Test Blueprint ของ ทปอ.
 • รวบรวมแนวโจทย์ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข้อสอบให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำ
 • สอนด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่าย พร้อมสอดแทรกความสนุกตลอดการสอน มั่นใจเรื่องวิชาการ สนุกสนานไปกับการเรียนอย่างเต็มอิ่ม
 • ทบทวนทุกประเด็นสำคัญที่ต้องรู้ก่อนเข้าห้องสอบ พาน้อง ๆ ตะลุยโจทย์ตั้งแต่ระดับ Basic จนถึงระดับ Advance

10. คอร์สตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ A-Level (รหัสคอร์ส SON94U91)

คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีเนื้อหาอัปเดตใหม่ และตรงตามโครงสร้างข้อสอบ ทปอ. มากที่สุด! ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เหมาะสำหรับน้อง ๆ DEK68 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสนามสอบ A-Level โดยเฉพาะ

สิ่งที่จะได้รับจากการสมัครเรียนคอร์สนี้

 • SET หนังสือเรียน 4 เล่ม ภาพประกอบสุดละเอียด อ่านเพลิน
 • หนังสือเรียน 4 สี อ่านง่าย เฉลยครบทุกจุด เคลียร์ทุกจุดที่สงสัย
 • รวมโจทย์และแบบฝึกหัดจากสนามสอบต่าง ๆ และ TEXTBOOK ต่างประเทศมาให้ซ้อมมือกว่า 400 ข้อ
 • ครอบคลุมทุกบท แนวโจทย์เด็ด เก็งตรงบท พร้อมแนวโจทย์เด็ดตามโครงสร้าง TEST BLUEPRINT ของ ทปอ. ที่สุด

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2

สรุปเรื่องการเตรียมสอบ A-Level

จบกันไปแล้วกับการแนะนำการเตรียมสอบ A-Level หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ ทุกคนมองเห็นภาพรวมของการสอบ A-Level มากขึ้น รู้ว่าตนเองจะต้องสอบ A-Level วิชาอะไรบ้าง เพื่อนำไปยื่นสมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย และวางแผนการอ่านหนังสือได้อย่างเหมาะสม อ่านทันทุกวิชา เก็บคะแนนได้ปัง ๆ ตามที่คาดหวังไว้ และสำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ A-Level ทุกวิชา สามารถมาเรียนที่ WE BY THE BRAIN ได้เลย พี่ ๆ ติวเตอร์ของเราพร้อมสอนความรู้เข้มเข้น แชร์เทคนิคทำข้อสอบจัดเต็ม เรียนจบแล้ว พร้อมลุยทุกสนามสอบแน่นอน!

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สเตรียมสอบ A-Level ทุกวิชา จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ