Solve โจทย์ i^(n) ไวขึ้น x2 เท่า ด้วยเทคนิคลับสำนักช้างน้อย by พี่ช้าง

แก้โจทย์ i^(n) ไวขึ้น x2 เท่า จำนวนเชิงซ้อน ม.5 เทอม 2

จำนวนเชิงซ้อน ม.5 เทอม 2


       น้อง ๆ ม.5 ที่ผ่านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เทอม 1 จบไปแล้ว พอเข้าสู่ ม.5 เทอม 2 เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์บทแรกที่จะได้พบเจอกันก็คือ บทจำนวนเชิงซ้อน นั่นเอง

       ต้องบอกเลยว่า จำนวนเชิงซ้อน เป็นบทหนึ่งของคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ที่นำความรู้ไปใช้ต่อยอดในด้านอื่น ๆ ได้มากมายเลยนะ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แล้วถ้าน้องอยากจะเรียนบทจำนวนเชิงซ้อนให้เข้าใจ ก็ต้องอาศัยพื้นฐานจากบทฟังก์ชันตรีโกณมิติและเวกเตอร์เข้ามาช่วยด้วย

       โดยในบทจำนวนเชิงซ้อน หัวข้อแรกที่จะได้เรียนกันก็คือ ความรู้เบื้องต้นของจำนวนเชิงซ้อน ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร จากที่น้อง ๆ เคยเรียนเรื่องระบบจำนวนมาแล้วก็จะรู้ว่าจำนวนที่ใหญ่ที่สุดคือจำนวนจริง แต่ระบบจำนวนจริงไม่สามารถใช้แก้สมการบางรูปแบบได้ ยกตัวอย่างเช่น x2 = -1 เพราะคุณสมบัติของจำนวนจริง x ∈ R → x2 ≥ 0 เสมอ เมื่อจำนวนจริงไม่สามารถแก้สมการบางรูปแบบได้ นักคณิตศาสตร์จึงสร้างระบบจำนวนใหม่ที่ใหญ่กว่าจำนวนจริงขึ้นมา และระบบจำนวนใหม่ที่ว่าก็คือจำนวนเชิงซ้อน

       หัวข้อต่อมาที่จะได้เรียนกันในบทจำนวนเชิงซ้อนก็คือ สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน, รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน, กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน, รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน, รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน และปิดท้ายบทนี้ด้วยหัวข้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว

       สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในบทจำนวนเชิงซ้อน เพื่อนำไปปรับใช้ในชั้นเรียน และนำมาเป็นแนวทางในการเตรียมตัวก่อนสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พี่ช้างจะมาเน้นจุดที่ต้องรู้และควรรู้ พร้อมแชร์เทคนิคเด็ดแบบไม่กั๊ก ถ้าพร้อมแล้วก็รีบตามไปติวกับพี่ช้างด่วน ๆ เลย!!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ