สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน ช่วงนี้กระแสเทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรงมาก เมื่อวันก่อน พี่วีวี่เห็นน้องหลายคนพกอาหารคลีนมากินที่ WE Lobby แถมยังมีน้อง ๆ มาชวนพี่วีวี่ไปวิ่งออกกำลังกายด้วย! (อาจเพราะน้อง ๆ เห็นแล้วว่าพี่วีวี่เริ่มลงพุง) เทรนด์รักสุขภาพมาแรงแบบนี้ พี่วีวี่ก็เลยไม่รอช้า ไปหาข้อมูลมาว่า ถ้าเทรนด์สุขภาพมาแรงแบบนี้ อาชีพไหนกันที่จะเติบโตในสายธุรกิจสุขภาพ อาชีพที่พี่วีวี่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือ นักโภชนาการ และเทรนเนอร์บุคคล ซึ่งเป็นสองอาชีพที่มาแรง ณ ขณะนี้ค่ะ

1. นักโภชนาการ

เมื่อเทรนด์รักสุขภาพมาแรงและทุกคนหันมากินอาหารคลีนเพื่อสุขภาพมากขึ้น นักโภชนาการจึงเป็นอาชีพที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการวางแผน ให้คำปรึกษา และเตรียมอาหารตามหลักโภชนาการสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ป่วย นักโภชนาการยังทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และทดลองตำรับอาหารใหม่ พัฒนาสูตรอาหารตามหลักวิชาการและโภชนาการ กำหนดรายการอาหาร คำนวณคุณค่าของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้บริโภค ควบคุมและให้คำแนะนำการประกอบอาหารเฉพาะโรค การถนอมอาหารหรือ แปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการแก่สาธารณชน ดังนั้นแล้ว ด้วยเทรนด์อาหารคลีนที่กำลังมาแรง นักโภชนาการที่คิดค้น และพัฒนาสูตรอาหารตามหลักโภชนาการจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้นค่ะ

 

คณะ/สาขาที่ต้องเรียน

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

คณะเกษตร สาขาอาหารและโภชนาการ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์-การกำหนดอาหารและโภชนบำบัด

 

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

คณะเกษตร สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คณะเทคโนโลยี สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ผู้ฝึกสอนส่วนตัวด้านการออกกำลังกาย (Personal Trainer)

นอกจากนักโภชนาการแล้ว อาชีพผู้ฝึกสอนส่วนตัวด้านการออกกำลังกาย หรือที่เรียกว่าเทรนเนอร์ ก็เป็นอีกอาชีพสายธุรกิจสุขภาพที่กำลังมาแรง เพราะคนหันมาออกกำลังกายมากขึ้น

เทรนเนอร์คือใคร และมีหน้าที่อะไร?

เทรนเนอร์คือ ผู้ที่มีความรู้ด้านฟิตเนส ที่จะต้องพัฒนาและนำวิธีการออกกำลังกายที่แตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละคนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อความเป็นผู้นำในการออกกำลังกายของกลุ่มคนที่มีสุขภาพดีหรือกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่มีข้อจำกัดทางการแพทย์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายไปสอนบุคคลคน ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ปลอดภัย เกิดประสิทธิภาพ และทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีต่อบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา รักษา หรือทำให้เกิดผลสูงสุดต่อสุขภาพให้กับแต่ละบุคคล รวมทั้งมีความสามารถเพียงพอที่จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย กระตุ้นจูงใจให้บุคคลดูแลรักษาสุขภาพ และเป็นผู้นำด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย

หรือจะพูดง่าย ๆ ก็คือ เทรนเนอร์ จะทำหน้าที่เทรนการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีให้แก่น้อง ๆ นั่นเองค่ะ

 

คณะ/สาขาที่ต้องเรียน

คนที่จะเป็นเทรนเนอร์ได้ มีด้วยกันสองวิธีคือ การเรียนจบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือพละศึกษาโดยตรง หรือการศึกษาหลักสูตรผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลระดับมืออาชีพ (Certified Personal Trainer Course) ตามสถาบันฟิตเนสชื่อดังทั่วประเทศไทย

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เห็นอย่างนี้แล้ว พี่วีวี่เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนเริ่มสนใจอาชีพสายธุรกิจสุขภาพกันแล้วแน่ ๆ ไว้ครั้งหน้า พี่วีวี่จะมาแนะนำอาชีพอื่นในสายธุรกิจสุขภาพต่อนะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะ : )

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :

https://www.admissionpremium.com/adplanning/work?id=20150825172442D0s176b
https://roo-young.com/archives/407