HOW TO SUCCESS สอบติด ม. 4 โรงเรียนมัธยมชั้นนำ

HOW TO SUCCESS

บทความนี้จาก We By The Brain ขอเอาใจทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงน้อง ๆ ม.ต้น ทุกคนที่มีความใฝ่ฝัน มุ่งมั่น และตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้ว ว่าสำหรับการเรียนในระดับชั้น ม.ปลายนั้นต้องการสอบติดที่โรงเรียนมัธยมชั้นนำ (เกณฑ์ในการพิจารณาจะกล่าวถึงในลำดับต่อไป) ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำ ความต้องการของเด็กที่อยากสอบติดก็มักจะสูงกว่าจำนวนนักเรียนที่ทางโรงเรียนรับเข้าเรียนจริง การแข่งขันจึงค่อนข้างสูงตามไปด้วย

ดังนั้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนมัธยมสำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ม.ปลาย อยากเพิ่มโอกาสสอบติด และลดโอกาสตุ้บหรือผิดหวัง หลายคนคงอยากรู้ว่าโรงเรียนมัธยมในดวงใจของน้อง ๆ ติด 1 ใน 10 อันดับของโรงเรียนมัธยมชั้นนำ (โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง) หรือไม่? จะทำอย่างไรให้สอบติด ม.4 โรงเรียนมัธยมชั้นนำได้อย่างที่ตั้งใจ? ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง? ตามไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะ

สนใจหัวข้อไหน คลิก

10 อันดับ โรงเรียนมัธยมชั้นนำ (โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง)

 1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 3. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 4. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 5. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 6. โรงเรียนหอวัง
 7. โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
 8. โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 10. โรงเรียนสตรีวิทยา

*เกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณา :

– ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 อัปเดตคะแนนปี 2565

– ผลการประเมินสถานศึกษาโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 3

– ผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งระบบรับตรง ระบบแอดมิชชั่น และ กสพท. ปีการศึกษา 2565

– ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2022

– ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ คัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

HOW TO SUCCESS สอบติด ม. 4

การสอบติด และได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมชั้นนำหรือโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงนั้น คือหนึ่งในวิธีการปูทางสู่ความสำเร็จในอนาคตทางด้านการศึกษา ไปจนถึงการประกอบวิชาชีพในอนาคต ดังนั้นเรามาดูพร้อมกันว่า HOW TO SUCCESS สอบติด ม.4 มีอะไรบ้าง?

1. วางแผนการเรียนตั้งแต่เนิ่น ๆ

เนื่องจากโรงเรียนชั้นนำส่วนใหญ่มักจะมีการแข่งขันสูง กล่าวคือ มีผู้ต้องการสมัครเข้าเรียนมากกว่าจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนรับจริง ดังนั้นการวางแผนการเรียนตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยทำให้น้อง ๆ สามารถเก็บเนื้อหาได้ครบ มีเวลาทบทวนเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการสอบติดได้มากขึ้น

2. สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน ด้วยวิธีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

สำหรับน้อง ๆ ม.ต้น ซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสนุกกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อนในวัยเดียวกัน การต้องอ่านหนังสือ ฝึกทำโจทย์ อาจทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย รู้สึกหมดไฟและท้อใจได้ วิธีป้องกันความรู้สึกเหล่านี้ คือ น้อง ๆ ต้องมีเป้าหมายของการเรียนที่ชัดเจน โดยอาจตั้งต้นจากการรู้ใจตนเองว่าในอนาคตอยากประกอบอาชีพอะไร แล้วค่อยไล่เรียงไปว่าอาชีพที่อยากทำนั้นต้องจบจากคณะใด คณะที่จะเข้าต้องใช้คะแนนของวิชาใดเพื่อสอบเข้าบ้าง แผนการเรียนใดของการเรียนในระดับชั้น ม.ปลายที่ตอบโจทย์ เมื่อเป้าหมายชัดเจนก็จะช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือและฝึกทำโจทย์ได้

3. ประเมินตนเองเพื่อมองหา จุดอ่อน – จุดแข็ง

หลังจากตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว สิ่งต่อมาที่ควรทำคือ การประเมินตนเองเพื่อมองหาจุดอ่อน – จุดแข็ง กล่าวคือ รู้ว่าวิชาไหนที่ตนเองถนัด ทำคะแนนสอบได้ดี วิชาไหนเป็นวิชาที่ชอบ และรู้ว่าวิชาใดบ้างที่ไม่ถนัด ทำคะแนนสอบได้ไม่ตรงตามเป้า หลังจากประเมินตนเองจนรู้ถึงจุดอ่อน – จุดแข็งแล้ว ลำดับต่อมาคือชูจุดแข็ง วิชาที่ทำคะแนนได้ดีต้องทบทวนเพื่อคงมาตรฐานและระดับความสามารถของตนเองเอาไว้ และกลบจุดอ่อน วิชาที่ไม่ถนัดต้องทบทวนเป็นพิเศษ ค่อย ๆ พยายามทำความเข้าใจในส่วนที่ไม่เข้าใจ โดยไม่กดดันตัวเอง หากหาคำตอบด้วยตัวเองไม่ได้ อาจใช้วิธีการสอบถามจากเพื่อน คุณครู หรือเรียนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ทำคะแนนในวิชาที่ไม่ถนัดได้ดีขึ้น

4. ฝึกฝนให้เป็นคนคิดบวก มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง

เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวก อย่าคิดว่าตนเองทำไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นวิชาเรียนที่ไม่ถนัด หรือเรื่องใด ๆ ในชีวิตก็ตาม หากเรามีความพยายาม มุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแท้จริง เราจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ แต่ทั้งนี้ระหว่างทางกำลังใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กัน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ควรเข้าใจ สนับสนุน และไม่ควรกดดันน้อง ๆ จนเกินไปนะคะ

HOW TO SUCCESS

5. รู้จักการบริหารเวลา

เรียนไป เล่นไปอย่างสมวัย ไม่ใช่เรื่องที่ผิด! หากแต่ต้องรู้จักแบ่งสันปันส่วนให้ดี บริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม จัดตารางว่าวันไหนบ้างที่ต้องทบทวนบทเรียน ฝึกทำโจทย์ และหาเวลาผ่อนคลายความเครียด อาจด้วยการทำกิจกรรมที่ชอบ เช่น การเล่นดนตรี การเล่นกีฬา หรือการออกไปพบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน วิธีนี้จะช่วยลดทอนความเครียดจากการเรียนลงได้ ซึ่งความเครียดนี้เองที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย รวมถึงสุขภาพจิตของน้อง ๆ ในระยะยาวได้

6. Up Skill ด้วยการติว กับ We By The Brain

พี่ ๆ ทุกคนที่ We By The Brain พร้อมจะช่วยให้น้อง ๆ เก่งและแกร่งยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน เสมือนน้องได้มีไกด์นำทางไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย เริ่มต้นตั้งแต่การแนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสม ตอบโจทย์น้องแต่ละคน และติวเนื้อหาแบบเข้มข้นโดยทีมพี่ ๆ WE ติวเตอร์ ที่มีทั้งความรู้แบบอัดแน่นและมีประสบการณ์ด้านการสอน ช่วยให้น้องเก็บเนื้อหาได้ครบ ตรงจุดไม่หลุดประเด็นสำคัญ มีเทคนิคการสอนที่เฉพาะตัวตามสไตล์ของ WE ติวเตอร์ คือ สอนเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย สอนสนุกไม่น่าเบื่อ พาน้อง ๆ ตะลุยโจทย์ที่มีความหลากหลาย ไต่ระดับจากโจทย์ง่ายไปจนถึงโจทย์ยาก พร้อมเผยสูตรลัดที่ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำโจทย์ มั่นใจได้ว่าติวกับ We By The Brain จะช่วย Up Skill ให้น้อง ๆ ได้อย่างแน่นอนค่ะ

HOW TO SUCCESS

เก็ง : ทีมพี่ ๆ WE ติวเตอร์ จาก We By The Brain จะเป็นผู้เก็งแนวข้อสอบทั้งหมด เพื่อให้ได้แนวข้อสอบที่ใกล้เคียงตรงกับข้อสอบของโรงเรียนชั้นนำที่สุด

เก่ง : ทีมพี่ ๆ WE ติวเตอร์ จาก We By The Brain จะทำหน้าที่เสมือนไกด์นำทางน้อง ๆ ไปสู่เป้าหมาย โดยจะพาน้อง ๆ ตะลุยโจทย์ที่มีความเข้มข้น โจทย์ที่มีความหลากหลาย ไต่ระดับตั้งแต่โจทย์ง่ายไปจนถึงโจทย์ยาก ซึ่งยิ่งฝึกทำโจทย์บ่อยเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการสอบติดเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

แกร่ง : ทีมพี่ ๆ WE ติวเตอร์ จาก We By The Brain จะสอนเพื่อเสริมความแกร่งในแต่ละวิชาให้กับน้อง ๆ ด้วยเทคนิคการทำข้อสอบ พร้อมสูตรลัดที่จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำข้อสอบและสามารถใช้ในห้องสอบได้จริง

UP SKILL ติว กับ WE “คอร์สสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ”

 • เหมาะสำหรับมุ่งสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ
 • สรุปเนื้อหาเข้มข้น พร้อมเก็งข้อสอบตรงจุด
 • เทคนิคการทำข้อสอบที่เฉียบคม ฝึกทำโจทย์จากข้อสอบจริง & ข้อสอบเก็ง
 • Update ข้อสอบถึงปีล่าสุด

UP SKILL ติว กับ WE “คอร์สสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนมหิดลฯ”

 • เหมาะสำหรับมุ่งสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • สรุปเนื้อหาเข้มข้น พร้อมเก็งข้อสอบทุกจุด
 • เทคนิคการทำข้อสอบที่เฉียบคม ฝึกทำโจทย์จากข้อสอบจริง ทั้ง Part Seen และ Unseen
 • Update ข้อสอบถึงปีล่าสุด
 • สำหรับทั้ง 2 คอร์ส เนื้อหาและโจทย์ที่ติวจะครอบคลุมเนื้อหาและแนวข้อสอบของโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง 3 โรงเรียน คือ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรราชวิทยาลัย, โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว) รวมไปถึง 4 โครงการ คือ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และ กลุ่มโครงการพิเศษสำหรับบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และทั้งหมดนี้คือข้อมูลดี ๆ ที่ We By The Brain ตั้งใจนำมาฝากน้อง ๆ และผู้ปกครองทุกท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเพื่อให้น้อง ๆ สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างที่หวัง สุดท้ายนี้ พี่วีวี่ก็ขออวยพรให้น้อง ๆ สอบติดและได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมชั้นนำได้อย่างที่ตั้งใจทุกคนนะคะ

REVIEW ส่วนหนึ่งของน้อง ๆ ที่สอบติดโรงเรียนชั้นนำ (เรียนกับ We By The Brain)

HOW TO SUCCESS

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ