อัปเดตเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 หลักสูตร สสวท.

อัปเดตเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 หลักสูตร สสวท.

น้อง ๆ ที่กำลังจะสอบเข้า ม.1 หรือเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้ว เชื่อว่า หนึ่งในวิชาที่น้อง ๆ หลายคนรู้สึกกังวลจะต้องเป็นวิชาคณิตศาสตร์อย่างแน่นอน เพราะเป็นวิชาที่ต้องใช้การคำนวณและคิดวิเคราะห์มากกว่าวิชาอื่น ๆ ถ้าหากไม่เตรียมตัวให้ดีตั้งแต่ต้น ก็อาจทำให้เรียนในห้องไม่รู้เรื่อง หรือเรียนตามเพื่อนไม่ทันได้

แล้วคณิตศาสตร์ ม.1 เรียนอะไรบ้าง? แต่ละบทเรียนมีเนื้อหาอย่างไร? WE BY THE BRAIN จะพาน้อง ๆ และผู้ปกครองไปเจาะลึกเนื้อหาในแต่ละบท พร้อมตัวอย่างข้อสอบและวิธีทำของคณิตศาสตร์ชั้น ม.1 เทอม 1 และ เทอม 2 มาให้ด้วย จะน่าสนใจแค่ไหน ไปดูกันเลย

สนใจหัวข้อไหน คลิกเลย!

คณิตศาสตร์ ม.1 เรียนอะไรบ้าง?

คณิตศาสตร์ ม.1 ตามหลักสูตรใหม่ของ สสวท. (ฉบับปรับปรุงปี 2560) จะมีแบบเรียนทั้งหมด 2 เล่ม แบ่งเป็น สำหรับเทอม 1 มี 5 บทเรียน และเทอม 2 มี 4 บทเรียน มีรายละเอียดดังนี้

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1

 • บทที่ 1 จำนวนเต็ม
 • บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต
 • บทที่ 3 เลขยกกำลัง
 • บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน
 • บทที่ 5 รูปเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2

 • บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
 • บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
 • บทที่ 4 สถิติ (1)

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ในแต่ละบทเรียน

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ในแต่ละบทเรียน

บทที่ 1 จำนวนเต็ม

เนื้อหาประกอบด้วย 

 • จำนวนเต็ม
 • การบวกจำนวนเต็ม
 • การลบจำนวนเต็ม
 • การคูณจำนวนเต็ม
 • การหารจำนวนเต็ม
 • สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม

พี่เอ๋แนะนำ

“เริ่มต้นมาในบทนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนเรื่องของจำนวนเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่เราได้เจอบ่อย ๆ  ในชีวิตประจำวัน ทั้งพวก 1, 2, 3, 4, … ที่เรียกว่าจำนวนเต็มบวก (เรียกจำนวนนับ หรือจำนวนธรรมชาติก็ได้) หรือ พวก -1, -2, -3, … ที่เรียกว่าจำนวนเต็มลบ หรือ 0 ที่เรียกชื่อเต็มของมันก็คือจำนวนเต็มศูนย์นั่นเอง 

สนุกไปกับการเปรียบเทียบจำนวนเต็มต่าง ๆ ตอบให้ได้ว่า ใครมากใครน้อยกว่ากัน และนำเอาจำนวนเต็มเหล่านั้น มาบวก มาลบ มาคูณ มาหารกัน และช่วงท้ายของบทนี้น้องจะได้เรียนสมบัติของเลขหนึ่ง เลขศูนย์ และนำความรู้เรื่องจำนวนเต็มในบทนี้ไปฝึกใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์กัน”

บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต

เนื้อหาประกอบด้วย 

 • รูปเรขาคณิตพื้นฐาน
 • การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต
 • การสร้างรูปเรขาคณิต

พี่เอ๋แนะนำ

“ใครเป็นนักสร้างรูป ฝันจะเป็นสถาปนิก, วิศวกร เตรียมตัวไว้ เพราะบทนี้เราจะเรียนเรื่องการสร้างรูปเรขาคณิตกัน เริ่มต้นจากน้องจะได้เรียนพื้นฐานทางเรขาคณิต ไม่ว่าจะเป็น จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม 

จากนั้นเรียนเกี่ยวกับการใช้วงเวียนและไม้บรรทัด สร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต เช่น การสร้างส่วนของเส้นตรงหรือมุม ให้เท่ากับที่กำหมดมาให้ การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงหรือมุม การสร้างเส้นตั้งฉาก และสร้างรูปเรขาคณิต เช่น การสร้างสามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยม เป็นต้น”

บทที่ 3 เลขยกกำลัง

เนื้อหาประกอบด้วย

 • ความหมายของเลขยกกำลัง
 • การคูณและการหารเลขยกกำลัง
 • สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

พี่เอ๋แนะนำ

“บทนี้น้องจะได้เรียนพื้นฐานของเลขยกยกกำลัง โดยเริ่มต้นจากการเรียนเกี่ยวกับความหมายของเลขยกกำลัง การคูณและการหารเลขยกกำลัง ซึ่งน้องจะได้เรียนสมบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เรียนเรื่องเลขยกกำลังใน ม.2 ง่ายยิ่งขึ้น

ช่วงท้ายของบทนนี้น้องจะได้เรียนเรื่องเลขสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยให้สามารถเขียนเลขจำนวนมาก ๆ ให้สั้นขึ้นได้โดยใช้เลขยกกำลัง”

บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน

เนื้อหาประกอบด้วย

 • ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม
 • การบวกและการลบทศนิยม
 • การคูณและการหารทศนิยม
 • เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน
 • การบวกและการลบเศษส่วน
 • การคูณและการหารเศษส่วน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

พี่เอ๋แนะนำ

“ในชีวิตประจำวัน นอกจากเราจะเจอกับจำนวนเต็มบ่อย ๆ แล้ว เรายังเจอกับพวกทศนิยมและเศษส่วนมาด้วยเช่นกัน 

ในบทนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าประจำหลักของทศนิยม ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบทศนิยมและเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมและเศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน ปิดท้ายด้วยเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วนมาใช้แก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ได้”

บทที่ 5 รูปเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ

เนื้อหาประกอบด้วย

 • หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ

พี่เอ๋แนะนำ

“ในบทนี้ รูปเรขาคณิตสองมิติ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ตกกระป๋องไป เพราะตัวละครหลักของบทนี้คือ ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย ทรงกรม และรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ เราจะเรียนเกี่ยวกับหน้าตัดต่าง ๆ ของพวกมัน คลี่รูปสามมิติออกมาเป็นอย่างไร นอกจากนี้เราจะฝึกมอง รูปเรขาคณิตสามมิติจากมุมมองต่าง ๆ ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนอีกด้วย”

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ในแต่ละบทเรียน

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ในแต่ละบทเรียน

บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เนื้อหาประกอบด้วย

 • การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ
 • สมการและคำตอบของสมการ
 • การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

พี่เอ๋แนะนำ

“ในบทนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสมการพื้นฐานสมการหนึ่ง นั่นคือ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เช่น 3x+5=20, 7k=10-3k, 6+3y =3(y+2) เป็นต้น 

โดยเริ่มต้นจากการทบทวนศัพท์ต่าง ๆ เช่น ตัวแปร ค่าคงตัว นิพจน์พีชคณิต สมการ คำตอบของสมการ และการแก้สมการ จากนั้นเรียนรู้สมบัติต่าง ๆ ฝึกฝนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากง่ายไปยาก และฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ใช้ความรู้ในบทนี้แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อแก้ปัญหาได้”

บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

เนื้อหาประกอบด้วย

 • อัตราส่วน
 • สัดส่วน
 • ร้อยละ
 • บทประยุกต์

พี่เอ๋แนะนำ

“นี่คือหนึ่งในบทที่ออกข้อสอบเยอะที่สุด ทั้งในสนามสอบแข่งขันต่าง ๆ และสนามสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ โดยในบทนี้น้องจะได้เรียนเกี่ยวกับความหมายของอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ยังมีศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตราส่วน สัดส่วนตรง สัดส่วนผกผัน อัตราส่วนทองคำ เป็นต้น 

น้องจะได้ฝึกการทำโจทย์มากมายในบทนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์ปัญหาที่มีเรื่องราวให้เราวิเคราะห์ และตีความออกมา ปิดท้ายด้วยโจทย์แนวประยุกต์ เช่น เรื่องการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ การย่อ/ขยาย และเรื่องของภาษี”

บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

เนื้อหาประกอบด้วย

 • คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
 • กราฟและการนำไปใช้
 • ความสัมพันธ์เชิงเส้น

พี่เอ๋แนะนำ

“บทนี้เป็นหนึ่งในบทพื้นฐานที่ไม่ยากมากนัก น้องจะได้เรียนเกี่ยวกับความหมายของคู่อันดับ การเขียนและอ่านกราฟของคู่อันดับบนระนาบในระบบพิกัดฉาก การอ่านและแปลความหมายกราฟต่าง ๆ ตลอดจนเรียนการเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณสองชุดในรูปแบบต่าง ๆ ได้”

บทที่ 4 สถิติ (1)

เนื้อหาประกอบด้วย

 • คำถามทางสถิติ
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล

พี่เอ๋แนะนำ

“บทนี้เป็นการปูพื้นฐานสถิติ เพื่อนำไปสู่การเรียนสถิติในขั้นที่สูงขึ้นไป จึงยังไม่ยากมากนัก และไม่ค่อยมีการคำนวณ น้องจะได้เรียนเกี่ยวกับความหมาย และกระบวนการของสถิติ คำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูล เช่น แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น และแผนภูมิรูปวงกลม ปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูล”

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 พร้อมเฉลย

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 พร้อมเฉลย

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 พร้อมเฉลย

1) ร้านขายเสื้อแห่งหนึ่ง ขายเสื้อไป 81 บาท ซึ่งคิดเป็น 45% ของต้นทุนทั้งหมด ถ้าร้านขายเสื้อแห่งนี้ต้องการขายให้ได้กำไร 25% ร้านขายเสื้อต้องขายเสื้อในราคากี่บาท

2) ร้านเครื่องดื่มแห่งหนึ่งทำรายได้จากการขายเครื่องดื่มดังแผนภูมิด้านล่าง ถ้าร้านเครื่องดื่มขายเครื่องดื่มอื่น ๆ ได้ 18 บาท จงหาว่าร้านขายโกโก้ได้มากกว่ากาแฟกี่บาท

วิธีทำ

จากแผนภูมิโก้โก้ – กาแฟ จะได้

= 45% – 20% 

= 25%

= 5 

5% (มาจากโจทย์อื่น ๆ = 18 ดังนั้น 5% = 18)

= 5 18 บาท

= 90 บาท

ติวคณิตศาสตร์ ม.1 กับ WE BY THE BRAIN พร้อมพิชิตเกรด 4

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ม.1 ที่นำมาฝากในบทความนี้ หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ และผู้ปกครองมองเห็นภาพรวมของคณิตศาสตร์ในชั้นนี้ และวางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสม แล้วมีบทเรียนไหนที่น้อง ๆ รู้สึกว่ายาก ไหม หากน้อง ๆ ยังมีความกังวลอยู่ สบายใจได้เลย เพราะคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.1 จาก WE BY THE BRAIN จะช่วยปรับพื้นฐานให้น้อง ๆ พร้อมพาตะลุยทำโจทย์ และพิชิตเกรด 4 ให้เอง!

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.1 จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่ 

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ