สรุปการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ครบจบในที่เดียว

สรุปการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ครบจบในที่เดียว

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นหนึ่งในพื้นฐานที่สำคัญมากในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การคำนวณกำไร – ขาดทุน, การคำนวณความเร็ว, การวางแผนการผลิตสินค้า และที่สำคัญยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการเรียนบทอื่น ๆ ของวิชาคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย


สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีลักษณะอย่างไร ? วิธีการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ทำอย่างไร ?  ในบทความนี้ พี่กอล์ฟ WE BY THE BRAIN ได้สรุปทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมาไว้ให้แล้ว!

ลักษณะของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นสมการที่มีลักษณะสำคัญคือ ในสมการจะมีตัวแปรเพียง 1 ตัวเท่านั้น (โดยทั่วไปนิยมใช้ x แทนตัวแปรในสมการ) และเลขชี้กำลังของตัวแปรนั้นเท่ากับ 1 ซึ่งจากลักษณะข้างต้นนี้ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจึงสามารถเขียนในรูป

Ax + B = 0 โดยที่ A, B เป็นค่าคงตัว และ A ≠ 0

โดยเราจะเรียกค่า x ที่แทนในสมการ Ax + B = 0 แล้วเป็นจริงว่า คำตอบของสมการ หรือรากของสมการ

วิธีการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

วิธีการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เราจะใช้สมบัติของการเท่ากันในการหาคำตอบ เช่น

  1. สมบัติสมมาตร : ถ้า a = b แล้ว b = a
  2. สมบัติถ่ายทอด : ถ้า a = b และ b = c แล้ว a = c
  3. สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก : ถ้า a = b แล้ว a + c = b + c
  4. สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ : ถ้า a = b แล้ว ca = cb
โจทย์แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1

และเมื่อเราใช้สมบัติของการเท่ากันในการแก้สมการจนชำนาญแล้ว เราจะสามารถแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการที่เร็วขึ้นโดยการย้ายข้างตัวเลข หรือตัวแปรจากด้านใดด้านหนึ่งของสมการไปยังอีกด้าน ด้วยเครื่องหมายตรงกันข้าม คือ

  • จากเดิมเป็น “บวก”   ย้ายไปจะเป็น “ลบ”
  • จากเดิมเป็น “ลบ”   ย้ายไปจะเป็น “บวก”
  • จากเดิมเป็น “คูณ”   ย้ายไปจะเป็น “หาร”
  • จากเดิมเป็น “หาร”   ย้ายไปจะเป็น “คูณ
โจทย์แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2
โจทย์แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3

ตัวอย่างข้อสอบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ข้อที่ 1

ตัวอย่างข้อสอบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1

ข้อที่ 2

ตัวอย่างข้อสอบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2

ข้อที่ 3

ตัวอย่างข้อสอบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3

สรุปบทความ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในทางคณิตศาสตร์หลาย ๆ ด้าน และยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในบทอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งถ้าน้อง ๆ มีความเข้าใจก็เป็นบทเรียนที่ไม่ยากเลย

แต่หากน้อง ๆ รู้สึกว่ามีบทเรียนไหนที่ยาก และยังมีความกังวลอยู่ สบายใจได้เลย เพราะการติวคณิตศาสตร์ ม.1 และ ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น จาก WE BY THE BRAIN จะช่วยปรับพื้นฐานให้น้อง ๆ พร้อมพาตะลุยทำโจทย์ และพิชิตเกรด 4 ให้เอง! WE BY THE BRAIN ติวเตอร์ตัวตึง ยืน 1 เรื่องติว สอนโดยทีมติวเตอร์ระดับประเทศ พิสูจน์คุณภาพมากว่า 37 ปี จำนวนนักเรียนกว่า 2 ล้านคน 

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียด เนื้อหาสมการ ม.ต้น จาก WE BY THE BRAIN ก่อนใครได้ที่ 

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริงึ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ