เรื่องของ O-NET ม.6 ที่เด็ก 61 ต้องรู้!

o-net-61

เรื่องของ O-NET ม.6 ที่เด็ก 61 ต้องรู้!

ไหน ๆ ใครยังคิดว่ามีเวลาเหลืออีกเยอะสำหรับการเตรียมตัวสอบบ้าง อย่าชะล่าใจไปนะคะ เพราะการจัดสอบกลางจะไปรวมกันอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง และน้อง ๆ ต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบหลายสนาม
วันนี้พี่วีวี่เลยจะพาน้อง ๆ เด็ก 61 มาดูเรื่องที่ต้องรู้ในสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 กันค่ะ ทั้งตารางสอบ รูปแบบข้อสอบ แถมด้วยตัวอย่างข้อสอบ O-NET เก่าด้วยนะ แบบนี้รอช้าไม่ได้แล้ว มาดูกัน

ตารางสอบ O-NET ม.6

ขอบคุณรูปจาก www.niets.or.th/th/catalog/view/214

นำอะไรเข้าห้องสอบ O-NET ได้บ้างนะ

ขอบคุณรูปจาก www.niets.or.th/th/catalog/view/214

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET

ภาษาไทย O-NET
จำนวนข้อสอบ :                     80 ข้อ 100 คะแนน
จำนวนเวลาที่ใช้สอบ :           120 นาที

รูปแบบข้อสอบ ภาษาไทย O-NET จำนวนข้อ คะแนน
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 70 90
เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 10 10
รวม 80 100

ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย O-NET

 1. ข้อความต่อไปนี้ผู้พูดมีเจตนาตรงกับข้อใด (o-net ม.6 ปี59)

“คนอื่นเขาลอกข้อสอบกัน ทำไมเราจะต้องทำตามเขา ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่ถูกต้อง”

 1. ตำหนิ
 2. ไต่ถาม
 3. อธิบาย
 4. บอกกล่าว
 5. วิพากษ์วิจารณ์

เฉลย 1.

สังคมศึกษาฯ O-NET
จำนวนข้อสอบ :                     90 ข้อ 100 คะแนน
จำนวนเวลาที่ใช้สอบ :           120 นาที

รูปแบบข้อสอบ สังคมศึกษาฯ O-NET จำนวนข้อ คะแนน
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 80 80
ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 10 20
รวม 90 100

ตัวอย่างข้อสอบสังคมศึกษาฯ O-NET

62. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทยเกิดขึ้นในสมัยของนายกรัฐมนตรีท่านใด (o-net ม.6 ปี59)

 1. จอมพลถนอม กิตติขจร
 2. จอมสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
 4. พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
 5. นายปรีดี พนมยงค์

เฉลย 3.

ภาษาอังกฤษ O-NET
จำนวนข้อสอบ :                     80 ข้อ 100 คะแนน
จำนวนเวลาที่ใช้สอบ :           120 นาที

รูปแบบข้อสอบ ภาษาอังกฤษ O-NET จำนวนข้อ คะแนน
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 80 100
รวม 80 100

ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET

12. Situation: Mary calls Bob at his office, but he is in a meeting.

The secretary who answers the phone says:  (o-net ม.6 ปี59)

 1. Can I give him this message?
 2. Shall we give the message to him?
 3. Would you mind if I leave him a message?
 4. Will he get a message from you?
 5. Would you like to leave him a massage?

เฉลย 5

คณิตศาสตร์ O-NET
จำนวนข้อสอบ :                     40 ข้อ 100 คะแนน
จำนวนเวลาที่ใช้สอบ :           120 นาที

รูปแบบข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-NET จำนวนข้อ คะแนน
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 28 70
ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข 12 30
รวม 40 100

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET

28. ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวก 4 จำนวน ถ้าฐานนิยมเท่ากับ 6 มัธยฐานเท่ากับ 5 และพิสัยเท่ากับ 4 แล้วผลบวกของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าใด (o-net ม.6 ปี59)

 1.   15
 2.   18
 3.   19
 4.   20
 5.   24

เฉลย 2

วิทยาศาสตร์ O-NET
จำนวนข้อสอบ :                     58 ข้อ 100 คะแนน
จำนวนเวลาที่ใช้สอบ :           120 นาที

รูปแบบข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-NET จำนวนข้อ คะแนน
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 50 80
ปรนัยหลายตัวเลือกมากกว่า 1 คำตอบ/ เลือกตอบเชิงซ้อน 8 20
รวม 58 100

ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET

52. แท่งควบคุมจำนวนนิวตรอนในแกนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำจากโลหะใด (o-net ม.6 ปี59)

 1. ตะกั่ว
 2. ทองแดง
 3. ยูเรเนียม
 4. แคดเมียม
 5. พลูโตเนียม

เฉลย 4

และนี่ก็เป็นสิ่งที่น้อง ๆ เด็ก61 ควรรู้เกี่ยวกับการสอบ O-NET นะคะ เตรียมตัวกันไว้ให้พร้อม และน้อง ๆ สามารถดาวโหลดข้อสอบ O-NET ย้อนหลังมาฝึกทำได้ที่ www.niets.or.th/examdownload เลยค่ะ

อ้างอิง

http://www.niets.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ