PAT1 ออกอะไรบ้าง เรื่องไหนออกบ่อยที่สุด?

PAT 1 เรื่องไหนออกบ่อยที่สุด
PAT1 ออกอะไรบ้าง บทไหนออกบ่อยที่สุด?
สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน
เหลือเวลาไม่กี่เดือนแล้ว สำหรับการสอบวิชา PAT 1 มีน้อง ๆ ถามพี่วีวี่มาว่า ข้อสอบ PAT 1 ออกอะไรบ้าง เนื้อหาเยอะไหม บทไหนออกมากที่สุด หรือบทไหนออกน้อยที่สุด
วันนี้พี่วีวี่เลยจะพาน้องไปทำความรู้จักข้อสอบ PAT 1 อย่างละเอียดว่า ออกอะไรบ้าง บทไหนออกเยอะ บทไหนออกน้อย และรูปแบบข้อสอบปี 63 เป็นอย่างไร เปลี่ยนไปจากปี 62 มากแค่ไหน ถ้าอยากรู้แล้ว ก็ไปดูกันเลยจ้า

ข้อสอบ PAT 1 ออกเนื้อหาอะไรบ้าง?

วิชา สิ่งที่วัด
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เนื้อหา
1)     ตรรกศาสตร์
2)     เซต
3)     ระบบจํานวนจริง
4)     ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
5)     ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
6)     เรขาคณิตวิเคราะห์
7)     ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
8)     เมทริกซ์
9)     เวกเตอร์
10)   จํานวนเชิงซ้อน
11)   กําหนดการเชิงเส้น
12)   ลําดับและอนุกรม
13)   แคลคูลัสเบื้องต้น
14)   การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15)   ความน่าจะเป็น
16)   การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
17)   การแจกแจงปกติ
18)   ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
ศักยภาพ
การคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ PAT1 ปีการศึกษา 2563

รูปแบบข้อสอบ PAT1 จำนวนข้อ % คะแนนเต็ม เวลาที่ใช้สอบ
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 35 70 210

3 ชม.

(4 นาที/ข้อ)

แบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ ตัวเลข 10 30 90
รวม 45 100 300

 รูปแบบข้อสอบปี 63 เปลี่ยนจากปี 62 ตรงที่ ปี 62 ข้อสอบปรนัยมีแค่ 30 ข้อ และข้อสอบเติมคำ มี 15 ข้อ

สถิติคะแนน PAT1 ปี 62

สถิติคะแนนสอบ PAT1 ปี62
คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 49.05 คะแนน
คะแนนสูงสุด 300 คะแนน

PAT 1 บทไหนออกเยอะ บทไหนออกน้อย?

พี่ๆ ทีม WE MATHS ได้เตรียมข้อมูลมาให้น้อง ๆ แล้วว่า ช่วงระหว่างปี 2555 – 2562 บทไหนใน PAT 1 ที่ออกบ่อยควรเน้น และบทไหนออกน้อย

PAT 1 เรื่องไหนออกบ่อยที่สุด?
PAT 1 เรื่องไหนออกบ่อยที่สุด?
PAT 1 เรื่องไหนออกบ่อยที่สุด?

เป็นอย่างไรบ้างคะน้อง ๆ เมื่อรู้ว่าบทไหนออกเยอะ ออกน้อยแล้ว น้อง ๆ จะได้เตรียมตัวถูกว่าควรเริ่มอ่านหรือตะลุยโจทย์ตรงไหนก่อนดี
นอกจากนี้ หากน้อง ๆ อยากเสริมความมั่นใจมากขึ้น พี่วีวี่ก็มีคอร์สตะลุยโจทย์ PAT 1 ที่ WE BY THE BRAIN มาแนะนำ เพราะที่นี่สอนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์สอนกว่า 33 ปี ให้น้อง ๆ มั่นใจว่า เรียนแล้ว นำเทคนิค และเคล็ดลับ ไปใช้ทำข้อสอบได้แน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ