มาแล้ว! ระเบียบการรับสมัคร ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 63

สมัครสอบ-มหิดลวิทยานุสรณ์-63

ใครอยากเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ห้ามพลาด เพราะวันนี้พี่วีวี่มีระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้น ม. 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563 มาฝาก น้อง ๆ คงอยากรู้กันแล้วว่าจะสมัครอย่างไร ถ้าอย่างนั้นก็ตามมาดูเลยจ้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังเรียนชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562
 2. มีผลการเรียน ดังนี้
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
 2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในห้องพักของ รร.
 3. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
 4. มีความตั้งใจเข้าเรียนใน รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
 5. สามารถพักอยู่ใน รร.ในลักษณะ รร.ประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ รร.ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

ระยะเวลาการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ส.ค. 2562

ขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก

 1. นักเรียนที่ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนการสมัครแล้ว จะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบที่ปรากฏในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่สั่งพิมพ์จากระบบในข้อที่  5 พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ ไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย นักเรียนที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไปในวันสอบคัดเลือก อาจถูกตัดสิทธิ์ให้เข้าสอบได้
 2. กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. รายละเอียด ดังนี้

เวลา วิชาสอบ ครอบคลุมเนื้อหา
09.00 – 11.30 น. วิชาคณิตศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น
13.00 – 15.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
 1. ให้นักเรียนเตรียมปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน หรือสีดำ และน้ำยาลบคำผิดมาใช้ในการสอบ

การประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก

 1. โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก เรียงลำดับโดยใช้คะแนนรวมของ T-Score ของแต่ละรายวิชา จำนวน 500 คน
 2. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ภายในวันอังคารที่ 17 ธ.ค. 2562 ทางเว็บไซต์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์    http://www.mwit.ac.th
 3. นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องไปเข้าคัดเลือกรอบสอง ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 18 – 19 มกราคม 2563

วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ใช้สอบคัดเลือกรอบแรก

กำหนดการ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง

กำหนดสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป

อ่านระเบียบการฉบับเต็ม  http://www.mwit.ac.th

ข้อมูลเมื่อ 29 มิถุนายน 2562
* โปรดอัปเดตข้อมูล และติดตามประกาศจาก รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ อย่างต่อเนื่อง

พี่ ๆ ติวเตอร์ทีม WE MATH จะพาน้อง ๆ มาทบทวน และเสริมความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์อย่างมั่นใจ ด้วยการแนะแนว และติวโจทย์คณิตศาสตร์มากถึง 30 ข้อ คลิกเลย ☟☟

รวมแนวข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์ ตอนที่ 1
เตรียมใจที่มุ่งมั่น กระดาษ และดินสอไว้ให้พร้อม แล้วเรามาเริ่มฝึกที่ข้อแรกกับพี่ช้างกันเลย
…Read More…
แนวข้อสอบ-MWIT61-เรขาคณิต
รวมแนวข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์ ตอนที่ 2
พบกับโจทย์เรขาคณิตหลายรูปแบบ ทั้งแนวข้อสอบ และข้อสอบเก่า ที่รอน้อง ๆ มาพิสูจน์ความหินด้วยตนเอง
…Read More…
แนวข้อสอบ-มหิดล-เลขยกกำลัง
รวมแนวข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์ ตอนที่ 3
น้อง ๆ จะได้พบกับแนวโจทย์เรื่องเลขยกกำลัง พร้อมทั้งเทคนิควิธี และมุมองที่จะช่วยให้น้อง ๆ แก้โจทย์ได้ไม่ยาก
…Read More…
รวมแนวข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์ ตอนที่ 4
พิชิตโจทย์พีชคณิต ที่รับรองเลยว่าน้องจะได้ความรู้ มุมมอง และเทคนิคไปแบบเต็ม ๆ มาลุยกันเลย
…Read More…
คอร์สกวดวิชา-มหิดลวิทยานุสรณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ