Science Games : อลเวงกับเส้นประสาทสมอง 12 คู่

ชีวะ-อลเวงกับประสาทสมอง
Science Games : อลเวงกับเส้นประสาทสมอง 12 คู่

ให้น้อง ๆ เติมตัวเลือกลงในช่องว่าง โดยจับคู่หน้าที่ของเส้นประสาทสมองแต่ละคู่ให้ถูกต้อง

a   รับความรู้สึกจากหู

b   รับความรู้สึกจากจมูก

c   รับความรู้สึกจากตา

d   สั่งการไปยังลิ้น

e   สั่งการไปยังกล้ามเนื้อของลูกตา

f   สั่งการไปยังกล้ามเนื้อที่ใช้ยกไหล่

g   รับความรู้สึกจากใบหน้า และฟัน
สั่งการไปยังใบหน้า และฟัน

h   รับความรู้สึกจากช่องอก ช่องท้อง
สั่งการไปยังช่องอก ช่องท้อง

  รับความรู้สึกจากคอหอย ตุ่มรับรส
สั่งการไปยังคอหอย ต่อมน้ำลาย

j   รับความรู้สึกจากตุ่มรับรส
สั่งการไปยังต่อมน้ำลาย และกล้ามเนื้อใบหน้า

1. เส้นประสาทสมองคู่ที่ 1

2. เส้นประสาทสมองคู่ที่ 2

3. เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3

4. เส้นประสาทสมองคู่ที่ 4

5. เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5

6. เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6

7. เส้นประสาทสมองคู่ที่ 7

8. เส้นประสาทสมองคู่ที่ 8

9. เส้นประสาทสมองคู่ที่ 9

10. เส้นประสาทสมองคู่ที่ 10

11. เส้นประสาทสมองคู่ที่ 11

12. เส้นประสาทสมองคู่ที่ 12


ผลคะแนน :
เฉลยคำตอบ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ