มาทำความรู้จักกับ “จุลชีววิทยา” สาขานี้เรียนอะไรกันนะ ?

จุลชีววิทยา-เรียนอะไร
มาทำความรู้จักกับ “จุลชีววิทยา” สาขานี้เรียนอะไรกันนะ ?

เมื่อพูดถึง “สาขาจุลชีววิทยา” เชื่อว่าคงเป็นสาขาในฝันของน้อง ๆ หลายคนที่สนใจเข้าเรียนในคณะทางสายวิทยาศาสตร์ วันนี้พี่วีวี่เลยจะพาน้อง ๆ มาทำความรู้จักกับสาขานี้ให้มากยิ่งขึ้น และไขข้อข้องใจในบางประเด็นที่น้อง ๆ ยังสับสนอยู่ให้กระจ่าง น้อง ๆ คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะ งั้นเราไปดูกันเลย

จุลชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (จุลินทรีย์) ทั้งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

  • จุลินทรีย์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เห็ด รา
  • จุลินทรีย์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น แบคทีเรีย โปรโตซัว

โดยจะศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในด้านต่าง ๆ เช่น บทบาทของจุลินทรีย์ การนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

จุลชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (จุลินทรีย์) ทั้งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

  • จุลินทรีย์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เห็ด รา
  • จุลินทรีย์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น แบคทีเรีย โปรโตซัว

โดยจะศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในด้านต่าง ๆ เช่น บทบาทของจุลินทรีย์ การนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทั้งสองสาขานี้จะอยู่ในกลุ่มการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยที่สาขาชีววิทยาจะเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับเซลล์ ไปจนถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเลย เรียกได้ว่าเนื้อหาจะค่อนข้างกว้างกว่า
ส่วนสาขาจุลชีววิทยาจะเฉพาะทางมากขึ้น เพราะเป็นแขนงหนึ่งของชีววิทยาโดยจะเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ (Microorganism) ในด้านต่าง ๆ เป็นหลัก

คำถามยอดฮิตที่ใคร ๆ ก็อยากรู้ “จบมาแล้วทำงานอะไร”

ตัวอย่างอาชีพ หลังเรียนจบสาขาจุลชีววิทยา

นักวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนา และวิจัยผลิตภัณฑ์

นักตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา

นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยของภาครัฐ และเอกชนหรือในสถานประกอบการอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั้งทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการอิสระ

ถ้าอยากเข้า “สาขาจุลชีววิทยา” ต้องเตรียมตัวอย่างไร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนในสาขาจุลชีววิทยาของระบบ TCAS นี้ ให้น้อง ๆ เริ่มต้นจากศึกษาเกณฑ์ที่ใช้ในการรับของมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าว่า เปิดรับ “สาขาจุลชีววิทยา” ในรอบไหนแล้วใช้เกณฑ์อะไรบ้าง จะได้วางแผนการอ่านหนังสือ และเตรียมตัวสอบได้อย่างเหมาะสม คราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างเกณฑ์การรับในระบบ TCAS 61 ของสาขาจุลชีววิทยากันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ตัวอย่าง รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางศึกษา (สำหรับนักเรียนการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาทางเลือก)

วุฒิที่ใช้สมัคร

ม.6   สายการเรียน  วิทย์-คณิต เท่านั้น

เกณฑ์การรับสมัคร

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา
GPAX ไม่ต่่ากว่า 2.75
GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า  2.50
GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่่ากว่า 3.00
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่่ากว่า 2.50
GAT ตอนที่ 1 ไม่กำหนดขั้นต่ำ
GAT ตอนที่ 2 ไม่กำหนดขั้นต่ำ
PAT 1 ไม่กำหนดขั้นต่ำ
PAT 2 ไม่กำหนดขั้นต่ำ

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก

GPAX
GPA คณิตศาสตร์
GPA วิทยาศาสตร์
GPA ภาษาต่างประเทศ
รวมค่าน้ำหนัก 10 %
คะแนน GAT ตอนที่ 1
คะแนน GAT ตอนที่ 2
รวมค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน PAT 1 มีค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน PAT 2 มีค่าน้ำหนัก 50 %

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

สอบสัมภาษณ์มีค่าน้ำหนัก    100 %

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
* โปรดติดตามการอัปเดตข้อมูลจากคณะ / มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่าง รอบที่ 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา

เกณฑ์ ค่าน้ำหนัก (%)
GAT 20
คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ 20
เคมี วิชาสามัญ 20
ชีววิทยา วิชาสามัญ 20
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 20

* เกณฑ์คะแนนรวมขั้นต่ำทุกวิชา 40 %

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
* โปรดติดตามการอัปเดตข้อมูลจากคณะ / มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

นี่เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ ให้น้อง ๆ เตรียมตัวเอาไว้ให้ดี เพราะยังมีอีกหลายโครงการที่เปิดรับในรอบต่าง ๆ ของ TCAS แล้วที่สำคัญก็ต้องติดตามข่าวสารอยู่เสมอด้วยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

–  academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7839
–  www.scimath.org/lesson-biology/item/7047-microbiology
–  www.micro.sc.chula.ac.th/index.php/th/
–  www1.science.cmu.ac.th/grade12.html
–  www.microbiology.rbru.ac.th/microbiology/Curriculum.html
–  web.sc.chula.ac.th/faculty-detail.php?id=7

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ