สำรวจเส้นทางสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS 5 รอบ

เส้นทาง-วิศวะ-จุฬา-tcas

สวัสดีค่ะน้องทุกคน เมื่อไม่นานมานี้ พี่วีวี่พาน้อง ๆ ไปสำรวจเส้นทางสู่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาแล้ว วันนี้พี่วีวี่จะพาน้อง ๆ ไปสำรวจเส้นทางสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กันบ้าง โดยปกติแล้ว การสอบเข้าคณะวิศวะ จุฬาฯ จะเปิดรับด้วยกันสามรอบ คือ รอบที่ 1,3 และ 4 ซึ่งแต่ละรอบก็จะมีเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างกันไป 
การสำรวจเส้นทางสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่วีวี่ใช้ระเบียบการปี 2562 ซึ่งเป็นปีล่าสุดในการสอบเข้า การใช้ระเบียบการปี 2562 ก็เพื่อให้น้องเห็นภาพรวมของการสอบเข้า น้อง ๆ ควรติดตามระเบียบการในปีที่น้องสมัครอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน มีด้วยกันสามโครงการ รับรวม 56 คน

1. โครงการโอลิมปิกวิชาการ

จำนวนรับ 29 คน ในแต่ละสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิศวกรรมโยธา 6 คน, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 คน, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 5 คน, สาขาวิศวกรรมเคมี 5 คน, สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 2 คน, สาขาวิศวกรรมสำรวจ 1 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเข้มโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) หรือได้รับคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและคอมพิวเตอร์
 3. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ

 


2.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

จำนวนรับ 7 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเป็นเยาวชนในกลุ่ม Genius ของสวทช.
 3. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ

 


3. โครงการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

จำนวนรับ 20 คน ได้แก่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (โรงเรียนที่เน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เช่น โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นต้น)
 3. ป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ

เกณฑ์การคัดเลือกทั้งสามโครงการ

 1. พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน
  โดยแบ่งเป็นคะแนนจากกิจกรรมทางวิชาการ 60 คะแนน และคะแนนจากกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ 40 คะแนน โดยผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
 2. การสอบสัมภาษณ์จะมีคะแนนทั้งหมด 100 คะแนนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน โดยเรียงคะแนนจากมากไปน้อยหมายเหตุ:สมัครได้แค่ 1 โครงการเท่านั้น และสมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

จำนวนรับรวมทุกสาขาวิชา 605 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ใน 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ใช้คะแนน GAT/PAT เป็นตัวคัดเลือก ตามเกณฑ์คะแนนที่คณะกำหนด โดยมีค่าน้ำหนักคะแนนดังนี้
  GAT 20 % PAT 1 20 % PAT 3 60 % = 100 %
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 1 จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

*สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ.

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

จำนวนรับรวมทุกสาขาวิชา 160 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.6

เกณฑ์การคัดเลือก

  1. ใช้คะแนนที่กำหนดจากส่วนกลาง ทปอ. โดยคะแนนที่ใช้ มีดังนี้
   GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 15 % PAT 2 15 % PAT 3 20 % = 100 %
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 1 จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

*สมัครผ่านเว็บไซต์ทปอ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เห็นเส้นทางสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบนี้แล้ว เตรียมตัวกันหรือยังเอ่ย? ถ้ายังไม่เตรียมตัว ต้องรีบแล้วนะคะ โดยเฉพาะการวางแผนอ่านหนังสือและฝึกทำโจทย์ การสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือของที่อื่น ๆ ใช้คะแนน PAT 3 เยอะมาก เพราะฉะนั้นต้องรีบฟิตอ่านหนังสือกันแล้ว


และสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่รู้จะเตรียมตัวอย่างไร ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะ พี่วีวี่แนะนำให้มาเรียนพิเศษที่ We By The Brain เลย เพราะที่นี้ มีพี่ ๆ We Tutors ที่มีประสบการณ์การสอนมานานกว่า 10 ปี ซึ่งจะช่วยน้อง ๆ เตรียมตัวสอบสู่คณะวิศวะที่ฝันได้อย่างแน่นอนค่ะ

คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย-คณิต-pat1-วิชาสามัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ