we pre test for tu 85

WE PRE TEST FOR TU85

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
VON94G99

โค้งสุดท้ายคณิตศาสตร์ PAT 1

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
VON94A98

โค้งสุดท้ายคณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
PAT1

WE PRE TEST FOR TCAS65 PAT1

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
PAT2

WE PRE TEST FOR TCAS65 PAT2

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
คณิตศาสตร์1-วิชสามัญ

WE PRE TEST FOR TCAS65 คณิตศาสตร์1 วิชาสามัญ

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
เคมี วิชาสามัญ

WE PRE TEST FOR TCAS65 เคมี วิชาสามัญ

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
ภาษาไทย-วิชาสามัญ

WE PRE TEST FOR TCAS65 ภาษาไทย วิชาสามัญ

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
GAT เชื่อมโยง

WE PRE TEST FOR TCAS65 GAT เชื่อมโยง

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

คอร์สสอบเข้า ม.1 Junior 2 เพิ่มเติมความรู้เชิงลึก

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

วิทยาศาสตร์ มิดไมล์ Gifted

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ตะลุยโจทย์ สสวท. ป.6

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 รวมทุกบท

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 รวมทุกบท

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
1 2 3 15
Top