ULTIMATE ENGLISH รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: EON94E99

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

84:10 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

101:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ULTIMATE ENGLISH รวมทุกบท (EON94E99)

 

สุดยอดคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย GAT ENG – อังกฤษ วิชาสามัญ

Grammar Power-up & Reading Booster เสริมทักษะ Grammar ให้สุด และเพิ่มคะแนน Reading ให้ปัง

 

สอนโดย พี่นุ้ย ดร. สมิตา หมวดทอง

  • เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จบ 3 ปีครึ่ง)
  • ดีกรีนักเรียนทุน ปริญญาโท 2 ใบ จากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
  • สอนสนุก เทคนิคการสอนเพียบ ใช้ทำข้อสอบได้จริง
  • ครอบคลุมทุกสนาม TCAS GAT วิชาสามัญ และ O-NET
ULTIMATE ENGLISH รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: EON94E99

6,900 บาท

ผู้สอน

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาเอก : สาขา Development Management (การบริหารการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาโท : สาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุน ก.พ.)
  • ปริญญาโท : สาขา International Boundaries จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ (ได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ)
  • ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 (จบ 3 ปีครึ่ง)
Top