ภาษาอังกฤษ A-Level รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: EON94E99_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

117:40 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

141:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ภาษาอังกฤษ A-Level รวมทุกบท (EON94E99_1)

สุดยอดคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย Ultimate English รวมทุกบท

น้อง ๆ จะได้เรียนเนื้อหา ดังนี้

 1.  Grammar 
 2.  Reading, Vocab

สอนโดย พี่นุ้ย ดร.สมิตา หมวดทอง

 • เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จบ 3 ปีครึ่ง)
 • ดีกรีนักเรียนทุน ปริญญาโท 2 ใบ จากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
 • สอนสนุก เทคนิคการสอนเพียบ ใช้ทำข้อสอบได้จริง

เก่ง Grammar เก็ท Reading แม่น Vocab

 • Grammar สัมพันธ์กับความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นเรื่องของโครงสร้างที่สัมพันธ์กับการสื่อสารภาษาอังกฤษ ต้องเข้าใจองค์ประกอบ และรู้ว่าประโยคนี้ผิดหรือไม่เพราะอะไร เพื่อนำไปต่อยอดสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
 • Reading, Vocab คำศัพท์เป็นเรื่องจำเป็นต่อการสื่อสารและนำไปสู่การอ่าน รวมถึงความเข้าใจต่อข้อความ เรื่องราว นอกจากความเข้าใจแล้ว น้อง ๆ ยังจะได้ฝึกไหวพริบในการตัดตัวเลือกและการหาคำตอบที่ถูกต้อง ดังนั้นไหวพริบถือเป็นทักษะสำคัญที่เป็น survival skill ที่จำเป็นทั้งในสนามสอบและในชีวิตจริง
 • เนื้อหาเข้ม ครบ ทุกประเด็น พร้อมสอบสนาม TCAS
 • รวมทริคตัวช่วยหาคำตอบ แปลศัพท์จากรากคำ
 • ด้วยเทคนิค “ขุดรากศัพท์”
 • เสริมด้วยเทคนิค Remembrain จำศัพท์ให้ฝังสมอง
 • เก็งข้อสอบพร้อมฟาดทุกคะแนนในสนาม TCAS

ultimate english

ภาษาอังกฤษ A-Level รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: EON94E99_1

8,900 บาท

ผู้สอน

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : สาขา Development Management (การบริหารการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท : สาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุน ก.พ.)
 • ปริญญาโท : สาขา International Boundaries จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ (ได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ)
 • ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 (จบ 3 ปีครึ่ง)
Top