GRAMMAR START-UP

รหัสคอร์ส: EON94M31

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

35:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

42:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

GRAMMAR START-UP (EON94M31)

ปูพื้นฐาน Grammar สำหรับน้อง ม.ต้น เพื่อเตรียมพร้อมต่อยอดความรู้มุ่งสู่ ม.ปลาย

คอร์สนี้สอนโดย พี่นุ้ย ดร.สมิตา หมวดทอง

 • เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จบ 3 ปีครึ่ง)
 • ดีกรีนักเรียนทุน ปริญญาโท 2 ใบ จากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
 • สอนสนุก เทคนิคการสอนเพียบ ใช้ทำข้อสอบได้จริง
 • เข้าใจโครงสร้าง Tense มองรูปประโยคเป็น
 • Signal Word ตัวช่วยคัดแยก Tense
 • เพิ่ม Self-practice แบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม
 • เสริมด้วยเทคนิค Signal Word ตัวช่วยคัดแยก Tense

grammar startup

GRAMMAR START-UP

รหัสคอร์ส: EON94M31

3,300 บาท

ผู้สอน

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : สาขา Development Management (การบริหารการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท : สาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุน ก.พ.)
 • ปริญญาโท : สาขา International Boundaries จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ (ได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ)
 • ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 (จบ 3 ปีครึ่ง)
Top