READING BOOSTER

รหัสคอร์ส: eon94p62

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

42:10 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

51:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

READING BOOSTER (EON94P62)

📌 เนื้อหาครบ เข้มข้น ครอบคลุม เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย

คอร์สนี้สอนโดย พี่นุ้ย ดร. สมิตา หมวดทอง

  • เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จบ 3 ปีครึ่ง)
  • ดีกรีนักเรียนทุน ปริญญาโท 2 ใบ จากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
  • สอนสนุก เทคนิคการสอนเพียบ ใช้ทำข้อสอบได้จริง
  • ครอบคลุมทุกสนาม TCAS GAT วิชาสามัญ และ O-NET
READING BOOSTER

รหัสคอร์ส: eon94p62

3,900 บาท

ผู้สอน

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาเอก : สาขา Development Management (การบริหารการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาโท : สาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุน ก.พ.)
  • ปริญญาโท : สาขา International Boundaries จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ (ได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ)
  • ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 (จบ 3 ปีครึ่ง)
Top