READING INSIGHT

รหัสคอร์ส: EON94M32

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

35:35 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

43:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

READING INSIGHT (EON94M32)

ปูพื้นฐาน Reading สำหรับน้อง ม.ต้น เพื่อเตรียมพร้อมต่อยอดความรู้มุ่งสู่ ม.ปลาย

คอร์สนี้สอนโดย พี่นุ้ย ดร.สมิตา หมวดทอง

 • เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จบ 3 ปีครึ่ง)
 • ดีกรีนักเรียนทุน ปริญญาโท 2 ใบ จากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
 • สอนสนุก เทคนิคการสอนเพียบ ใช้ทำข้อสอบได้จริง
 • เจาะลึกพื้นฐาน Reading Part สำหรับน้อง ม.ต้น
 • อัปเดตคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย ฝึกแตกรากศัพท์ให้รู้จักความหมายเชิงลึก
 • โกยคะแนนสอบ Reading Part สำหรับน้อง ม.ต้น
 • เจาะลึก Reading Insight อัปเดตคำศัพท์ออกบ่อย ฝึกแตกรากศัพท์ให้รู้กับความหมายเชิงลึก

reading insight

READING INSIGHT

รหัสคอร์ส: EON94M32

3,300 บาท

ผู้สอน

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : สาขา Development Management (การบริหารการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท : สาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุน ก.พ.)
 • ปริญญาโท : สาขา International Boundaries จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ (ได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ)
 • ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 (จบ 3 ปีครึ่ง)
Top