TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

รหัสคอร์ส: GON94U11_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

15:20 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

18:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (GON94U11_1)

คอร์ส TGAT1 เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย FOR DEK 66 – 67 – 68  ในระบบ TCAS ปัจจุบัน

สุดยอดคอร์สออกแบบใหม่ ให้น้อง ๆ พร้อมรับมือข้อสอบล่าสุด TGAT ENG สรุปเนื้อหาครบตรงตามแนว BLUEPRINT ครอบคลุมทั้ง 2 พาร์ต SPEAKING SKILL รู้ทันทุกโครงสร้างประโยค ทุกเรื่องราวใน CONVERSATION ถามปุ๊บตอบได้ปั๊บ ประโยคไหนผิดก็ไม่ปล่อยผ่าน แม่นเป๊ะแบบฉบับเจ้าของภาษา & พาร์ต READING SKILL เทคนิคอ่านจับจุดทุกบรรทัด เลือกชอยซ์ได้ถูกข้อไม่ตาย ERROR พร้อมตะลุยแนวโจทย์และข้อสอบสุดหลากหลาย (EXERCISE) เพิ่มความมั่นใจ จับทาง VOCAB ได้ตรงประเด็น เห็นคำศัพท์ยากแค่ไหนก็เอาอยู่กว่า 130 ข้อ

 

ทักษะการพูด (Speaking Skill)

 • การถาม–ตอบ (Question-Response)
 • เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short Conversations)
 • เติมบทสนทนาแบบยาว (Long Conversations)

 

ทักษะการอ่าน (Reading Skill)

 • เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text Completion)
 • อ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)

 

สุดคุ้ม!! เมื่อสมัครเรียนคอร์สนี้

 • ตำราเรียน 4 สีอ่านง่าย เฉลยละเอียด
 • อัปเดตคลังคำศัพท์ต่าง ๆ ที่น้องจำเป็นต้องรู้
 • จำลองสถานการณ์รูปแบบการสนทนายาก – ง่าย ด้วยข้อสอบกว่า 130 ข้อ
TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

รหัสคอร์ส: GON94U11_1

2,000 บาท

ผู้สอน

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : สาขา Development Management (การบริหารการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท : สาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุน ก.พ.)
 • ปริญญาโท : สาขา International Boundaries จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ (ได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ)
 • ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 (จบ 3 ปีครึ่ง)
Top