TGAT ความถนัดทั่วไป

รหัสคอร์ส: GON94U91_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

53:50 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

65:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

TGAT ความถนัดทั่วไป (GON94U91_1)

✔ สุดยอดคอร์ส TGAT เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ปัจจุบัน

✔ Update เนื้อหาใหม่ พร้อมข้อสอบปีล่าสุด!

✔ เหมาะสำหรับ DEK67 เป็นต้นไป ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TGAT ในช่วงปลายปี

✔ เรียนที่ WE คอร์สเดียวครบ จบทุกพาร์ต ผนึกกำลังสอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละพาร์ต

tgat

✔ ใช้เวลาเรียนไม่มากแต่คุ้มค่ามาก กระชับเนื้อหา จัด Concept และหลักการที่สำคัญ & จำเป็นต้องรู้

✔ ฝึกทำโจทย์ตามแนว Test Blueprint จาก ทปอ. และโจทย์เก็งใหม่ที่หลากหลาย ตรงแนวที่สุด !!

✔ พร้อมเพิ่มศักยภาพและความมั่นใจด้วย 2 เทคนิคพิชิตข้อสอบจากพี่ยู

เทคนิค “4 SEQUENCES”

4 SEQUENCES

สรุป 4 ลำดับขั้นตอนการทำข้อสอบ

& แนวทางการวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือก

เพื่อสกัดคำตอบอย่างเป็นระบบ

 

เทคนิค “Trick or Tips”

trick or tips

ความรู้เสริมที่พี่ยูคัดสรรมาเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

ช่วยให้ทำข้อสอบอย่างมีหลักการ ไม่คิดอย่างเลื่อนลอย

 

✔ ใครยังไม่มั่นใจ จับทางข้อสอบไม่ถูก มีเวลาเตรียมตัวจำกัด ต้องการผู้ช่วยเพิ่มพลังสู้ศึก ห้ามพลาด!

✔ TGAT ครั้งนี้ ต้องมี “ทีเด็ด” พร้อมลุยในสมรภูมิสอบไปด้วยกันในคอร์ส TGAT BATTLE FIELD ที่ We by The Brain

TGAT ความถนัดทั่วไป

รหัสคอร์ส: GON94U91_1

5,500 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการรับตรง 5 แห่ง (จุฬาฯ, มหิดล (โยธา), ลาดกระบัง (ไฟฟ้า), เกษตร (การบิน), ม.อ. (โครงการพิเศษ)
 • มีความเชี่ยวชาญในการสอนโจทย์คณิตศาสตร์ระดับยากที่คัดสรรจากสนามสอบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : สาขา Development Management (การบริหารการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท : สาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุน ก.พ.)
 • ปริญญาโท : สาขา International Boundaries จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ (ได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ)
 • ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 (จบ 3 ปีครึ่ง)
Top