TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล

รหัสคอร์ส: GON94U12_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

22:50 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

27:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล (GON94U12_1)

คอร์ส TGAT2 เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย FOR DEK 67 – 68  ในระบบ TCAS ปัจจุบัน

สุดยอดคอร์สออกแบบใหม่ ให้น้อง ๆ พร้อมรับมือข้อสอบล่าสุด TGAT (สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล) สรุปเนื้อหาครบตรงตามแนว BLUEPRINT ครอบคลุมทั้ง 4 พาร์ต ช่วยให้น้อง ๆ รับมือแนวโจทย์วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาษา รูปภาพ ตัวเลข และจำนวนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่ายมากขึ้น ตีโจทย์พาร์ตนี้ได้อย่างมั่นใจแม่นยำ และเสริมทริคทีเด็ดฉบับ WE หาจุดผิด พิชิตจุดพลาด กล้าคิดอย่างมีเหตุผล ในเวลาที่รวดเร็ว พร้อมลุยข้อสอบเสมือนจริง เก็งตาม BLUEPRINT กว่า 200 ข้อ

 

สรุปครบ ครอบคลุมทั้ง 4 พาร์ต

 • ความสามารถทางภาษา
 • ความสามารถทางตัวเลข
 • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
 • ความสามารถทางเหตุผล

 

สุดคุ้ม!! เมื่อสมัครเรียนคอร์สนี้

 • ตำราเรียน 4 สี อ่านง่าย เฉลยละเอียด
 • มองทะลุทุกแนวโจทย์ด้วยข้อสอบที่เก็งตรง BLUEPRINT กว่า 200 ข้อ
 • เพิ่มศักยภาพและความมั่นใจด้วยเทคนิคฉบับ WE

trick or tips

เทคนิค “TRICK OR TIPS”

TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล

รหัสคอร์ส: GON94U12_1

2,800 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการรับตรง 5 แห่ง (จุฬาฯ, มหิดล (โยธา), ลาดกระบัง (ไฟฟ้า), เกษตร (การบิน), ม.อ. (โครงการพิเศษ)
 • มีความเชี่ยวชาญในการสอนโจทย์คณิตศาสตร์ระดับยากที่คัดสรรจากสนามสอบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
Top