TGAT3 สมรรถนะการทำงาน

รหัสคอร์ส: GON94U13_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

15:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

19:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

TGAT3 สมรรถนะการทำงาน (GON94U13_1)

คอร์ส TGAT3 เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย FOR DEK 67 – 68  ในระบบ TCAS ปัจจุบัน

สุดยอดคอร์สออกแบบใหม่ ให้น้อง ๆ พร้อมรับมือข้อสอบล่าสุด TGAT (สมรรถนะการทำงาน) สรุปเนื้อหาครบตรงตามแนว BLUEPRINT ครอบคลุมทั้ง 4 พาร์ต สรุปเข้มข้น แนะนำหลักการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนให้จัดการได้ง่ายมากขึ้น ครอบคลุมประเด็นสำคัญ & จำเป็นต้องรู้ และจัดลำดับวิธีคิด วิเคราะห์คำตอบที่ดีที่สุด ด้วยโจทย์ที่จำลองสถานการณ์สมมุติ วัด IQ & EQ เสมือนจริง ให้น้อง ๆ พร้อมที่สุด เพื่อคะแนนที่ดีที่สุดอย่างชาญฉลาด

 

สรุปครบ ครอบคลุมทั้ง 4 พาร์ต

 • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
 • การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
 • การบริหารจัดการอารมณ์
 • การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

 

สุดคุ้ม!! เมื่อสมัครเรียนคอร์สนี้

 • ตำราเรียน 4 สี อ่านง่าย เฉลยละเอียด
 • ฝึกทำโจทย์เชิงวิเคราะห์ที่คัดมาให้แล้วกว่า 80 ข้อ
 • จำลองสถานการณ์สมมุติ / วัด IQ & EQ ด้วยแนวข้อสอบเก็งตาม BLUEPRINT ที่สุด
 • เพิ่มศักยภาพและความมั่นใจด้วยเทคนิคฉบับ WE

4 SEQUENCESเทคนิค “4 SEQUENCES”

trick or tips

เทคนิค “TRICK OR TIPS”

สารบัญเนื้อหา

หนังสือเรียน

TGAT3 สมรรถนะการทำงาน

รหัสคอร์ส: GON94U13_1

2,000 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • สอนเห็นภาพ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เรียนแล้วมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ