พื้นฐานของชีววิทยา

รหัสคอร์ส: LON94311_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

9:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

11:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

พื้นฐานของชีววิทยา (LON94311_1) 

เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง

มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง

เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน

สารบัญเนื้อหา

องค์ประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิต

 • กล้องจุลทรรศน์

 • โครงสร้างเซลล์

 • เซลล์ในร่างกายมนุษย์

 • การจำแนกประเภทของเซลล์

การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์

 • สภาพของสารละลายในเซลล์ และโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์

 • การลำเลียงแบบทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

 • Bulk transport

การแบ่งเซลล์

 • พื้นฐานการแบ่งเซลล์

 • ระยะ Interphase

 • ระยะ M - phase

 • ระยะ Cytokinesis

สารอาหาร และการทดสอบสารอาหาร

 • คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

 • โปรตีน (Protein)

 • ไขมัน (Lipid)

 • วิตามิน

 • แร่ธาตุ

 • น้ำ

 • พลังงานที่สะสมในสารอาหาร

 • การทดสอบสารอาหาร

 • การถนอมอาหาร

สารเจือปนในอาหาร และสารเสพติด

 • สารเจือปนในอาหาร

 • สารเสพติด

หนังสือเรียน

พื้นฐานของชีววิทยา

รหัสคอร์ส: LON94311_1

900 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ