การดำรงชีวิตของพืช

รหัสคอร์ส: LON94312_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

11.00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

13:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

การดำรงชีวิตของพืช (LON94312_1)

วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทการดำรงชีวิตของพืช สอนโดย ดร.พี่บิ๊ก

เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง

มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง

เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน

สารบัญเนื้อหา

การสืบพันธุ์ และการขยายพันธุ์พืช

 • สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช

 • โครงสร้างดอก และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในพืชดอก

 • ขั้นตอนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก

 • ผล และ เมล็ด

 • การขยายพันธุ์พืช

การสังเคราะห์ด้วยแสง

 • กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

 • การตรวจสอบหาแป้งในใบ และแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้น

 • การทดลองเรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

 • การสร้างอาหารในส่วนต่างๆ ของพืช

เนื้อเยื่อพืช และการลำเลียงสารของพืช

 • เนื้อเยื่อพืช

 • การคายน้ำของพืช

 • การลำเลียงน้ำของพืช

 • การลำเลียงธาตุอาหารของพืช

 • การลำเลียงอาหารของพืช

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

 • สิ่งเร้า และการตอบสนองของพืช

 • การเคลื่อนไหวของพืช

 • ฮอร์โมนพืช

หนังสือเรียน

การดำรงชีวิตของพืช

รหัสคอร์ส: LON94312_1

1,100 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ