ระบบนิเวศ

รหัสคอร์ส: LON94313_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

6:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

7:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ระบบนิเวศ (LON94313_1) 

เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง

มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง

เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน

สารบัญเนื้อหา

องค์ประกอบของระบบนิเวศ

 • องค์ประกอบในระบบนิเวศ

 • บทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

 • การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ

 • โซ่อาหาร

 • พีระมิดนิเวศ

 • สายใยอาหาร

 • วัฎจักรสาร

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

 • ความสัมพันธ์ระหว่างสปีชีส์

 • การควบคุมทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • ระดับของความหลากหลายทางชีวภาพ

 • ความหลากหลายของระบบนิเวศ

 • ความหลากหลายของสปีชีส์

 • ความหลากหลายของพันธุกรรม

 • ความหลากหลายกับการรักษาสมดุลในระบบนิเวศ

วิวัฒนาการ

 • พื้นฐานวิวัฒนาการ

 • หลักฐานที่ระบุว่าสิ่งมีชีวิตมีการวิวัฒนาการ

 • วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก

 • วิวัฒนาการของมนุษย์

หนังสือเรียน

ระบบนิเวศ

รหัสคอร์ส: LON94313_1

700 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ