พันธุศาสตร์

รหัสคอร์ส: LON94315_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

8:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

10:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

พันธุศาสตร์ (LON94315_1)   

เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง

มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง

เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน

สารบัญเนื้อหา

โครโมโซม และการค้นพบของเมนเดล

 • ลักษณะทางพันธุกรรม

 • การศึกษาของเมนเดล

 • การถ่ายทอดพันธุกรรมตามกฎเมนเดล

 • ลักษณะพันธุกรรมที่อยู่นอกเหนือกฎเมนเดล

โครโมโซมมนุษย์ และความผิดปกติทางพันธุกรรม

 • ออโตโซม และโครโมโซมเพศในเซลล์

 • การแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์

 • ความผิดปกติทางพันธุกรรม

สิ่งมีชีวิตตัดแปรพันธุกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ

 • สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

 • การตัดต่อพันธุกรรมแบคทีเรีย

 • การตัดต่อพันธุกรรมพืช

 • ประโยชน์ และผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุ์

 • การโคลนสิ่งมีชีวิต

 • การตรวจพิสูจน์ DNA

หนังสือเรียน

พันธุศาสตร์

รหัสคอร์ส: LON94315_1

800 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ