ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา IJSO

รหัสคอร์ส: LON94384

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

30:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

36:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา IJSO (LON94384)

ที่สุดแห่งความสำเร็จ ที่พร้อมพาน้อง ม.ต้น สู้ศึกในสนามสอบ IJSO กับคอร์สตะลุยโจทย์ชีววิทยา ที่ ดร.พี่บิ๊ก เน้นเจาะลึกเนื้อหาสำคัญ สรุปมาให้น้องได้เรียนแบบกระชับ อัดแน่นด้วยโจทย์คุณภาพที่คัดมาเพื่อสนามสอบระดับประเทศสนามนี้โดยตรง พร้อมทีเด็ดรับมือข้อสอบแบบเทพ ๆ ที่รวบรวมไว้ในคอร์สนี้แล้ว

สารบัญเนื้อหา

พื้นฐานชีววิทยา

 • อาหาร และสารชีวโมเลกุล

 • โครงสร้างเซลล์

 • การลำเลียงสารของเซลล์

 • การแบ่งเซลล์

 • การหายใจระดับเซลล์

ระบบในร่างกายสัตว์

 • ระบบย่อยอาหาร

 • ระบบเลือด

 • การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์

 • การเคลื่อนที่ของสัตว์

 • ระบบประสาท

 • ระบบฮอร์โมน

 • การสืบพันธ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์

 • พฤติกรรมของสัตว์

การดำรงชีวิตของพืช

 • โครงสร้างของพืช

 • การสังเคราะห์ด้วยแสง

 • การสืบพันธุ์ของพืช

 • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

 • การทำงานของสารพันธุกรรม

 • เทคโนโลยีชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • วิวัฒนาการ

 • ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • ประชากร

 • ระบบนิเวศ

 • ทรัพยากร และการอนุรักษ์

หนังสือเรียน

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา IJSO

รหัสคอร์ส: LON94384

2,700 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ