ชีววิทยา ม.3

รหัสคอร์ส: LON94393

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

10:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

17:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ชีววิทยา ม.3 (LON94393)

คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 ส่วนชีววิทยา ประกอบด้วยหนังสือในคอร์ส 2 เล่ม คือ พันธุศาสตร์และระบบนิเวศ ตรงกับเนื้อหาในหลักสูตร สสวท. ม.3 เล่มที่ 1 และ ม.3 เล่มที่ 2

  • บทการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
  • บทระบบนิเวศ
  • บทความหลากหลายทางชีวภาพ

เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบ

มีเทคนิคการจำและการสังเกตโจทย์ เพื่อวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง

เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน

ชีววิทยา ม.3

รหัสคอร์ส: LON94393

1,000 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
  • ประสบการณ์การสอน 16 ปี
Top