การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์ A-Level

รหัสคอร์ส: LON94E12_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

32:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

38:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์ A-Level (LON94E12_1) 

สุดยอดคอร์สเรียนชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย A-Level

เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ

คอร์สนี้ ดร.พี่บิ๊ก จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน เห็นภาพได้ง่าย พร้อมเทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง โดยเนื้อหาในคอร์สจะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้

 • เนื้อเยื้อในร่างกาย
 • ระบบย่อยอาหาร
 • การสลายสารอาหารในเซลล์
 • ระบบลำเลียงและภูมิคุ้มกัน
 • ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุล
 • ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน

พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะ สำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม

 • ชีววิทยา BOOK 2 (ULTIMATE)

สารบัญเนื้อหา

เนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายสัตว์

 • โครงสร้าง และการเรียงตัวของเนื้อเยื่อ

 • เนื้อเยื่อของตัวอ่อน

 • เนื้อเยื่อบุผิว

 • เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

 • เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ

 • เนื้อเยื่อประสาท

ระบบย่อยอาหาร

 • การย่อยอาหารของจุลินทรีย์ และโปรโตชัว

 • การย่อยอาหารของสัตว์ต่างๆ

 • การย่อยอาหารของมนุษย์

 • การดูดซึมสารอาหารในทางเดินอาหารของคน

 • การควบคุมการทำงานของระบบทางเดินอาหาร

 • โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร

การสลายสารอาหารในระดับเซลล์

 • พื้นฐานปฏิกิริยาหายใจระดับเซลล์

 • ปฏิกิริยาหายใจแบบใช้ออกซิเจน

 • การสลายไขมันและโปรตีน

 • ปฏิกิริยาหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน

 • การควบคุมกระบวนการหายใจระดับเซลล์

ระบบลำเลียงและภูมิคุ้มกัน

 • ระบบเลือดของสัตว์ต่างๆ

 • ระบบเลือดของมนุษย์

 • องค์ประกอบของเลือด

 • หมู่เลือดของมนุษย์

 • ระบบน้ำเหลือง และภูมิคุ้มกัน

ระบบขับถ่าย และการรักษาดุลยภาพ

 • ของเสีย และอวัยวะขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

 • ระบบขับถ่ายของเสียของมนุษย์

 • การรักษาสมดุลน้ำและแร่ธาตุ

 • การรักษาสมดุลอุณหภูมิ

 • การรักษาสมดุล pH

 • ศูนย์ควบคุมดุลยภาพ

ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส

 • ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์น้ำ

 • ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์บก

 • ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของคน

 • ปรากฎการณ์เกี่ยวกับทางเดินหายใจ

หนังสือเรียน

การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์ A-Level

รหัสคอร์ส: LON94E12_1

2,700 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ