พืช A-Level

รหัสคอร์ส: LON94E14_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

31:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

38:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

พืช A-Level (LON94E14_1)

สุดยอดคอร์สเรียนชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย A-Level

เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ

คอร์สนี้ ดร.พี่บิ๊ก จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน เห็นภาพได้ง่าย พร้อมเทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง โดยเนื้อหาในคอร์สจะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้

 • โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
 • การสังเคราะห์ด้วยแสง
 • การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก
 • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน

พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะ สำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม

 • ชีววิทยา BOOK 4 (ULTIMATE)

สารบัญเนื้อหา

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

 • เนื้อเยื่อพืช

 • โครงสร้างและหน้าที่ของราก

 • โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น

 • โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

 • การคายน้ำของพืช

 • การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ

 • การลำเลียงอาหาร

การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

 • พื้นฐานปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสง

 • ปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสง

 • Photorespiration

 • พืช C4 และ พืช CAM

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

 • การค้นคว้าเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพืชดอก

 • วงชีวิตแบบสลับของพืช

 • โครงสร้าง และประเภทของดอก

 • การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก

 • การถ่ายละอองเรณู และการปฏิสนธิซ้อน

 • การเกิดเมล็ด และผล

 • การงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโต

 • การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

 • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกของพืช

 • สาเหตุที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของพืช

 • ฮอร์โมนพืช

หนังสือเรียน

พืช A-Level

รหัสคอร์ส: LON94E14_1

2,700 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ