การลำเลียงสารของพืช

รหัสคอร์ส: LON94P24

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

6:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

7:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

การลำเลียงสารของพืช (LON94P24)

สารบัญเนื้อหา

การลำเลียงน้ำ

 • ชลศักย์ (water potential)

 • การดูดน้ำจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ราก

 • การลำเลียงน้ำผ่านเนื้อเยื่อรากเข้าสู่ xylem

 • การลำเลียงน้ำภายในท่อ xylem

การคายน้ำ และการแลกเปลี่ยนแก๊ส

 • รูปแบบการคายน้ำ

 • กลไกควบคุมการปิด - เปิดปากใบ

 • การแลกเปลี่ยนแก๊ส

การลำเลียงธาตุอาหาร

 • กลไกที่ใช้ในการดูดแร่ธาตุ

 • ความสำคัญของแร่ธาตุในการดำรงชีวิตของพืช

 • การปรับตัวของพืชเกี่ยวกับแร่ธาตุ

การลำเลียงอาหารที่พืชสร้าง

 • กลไกการขนส่งน้ำตาลเข้าสู่ phloem

 • กลไกที่ใช้ในการลำเลียงอาหารของพืช (Translocation)

หนังสือเรียน

การลำเลียงสารของพืช

รหัสคอร์ส: LON94P24

600 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ