การสังเคราะห์ด้วยแสง

รหัสคอร์ส: LON94P25

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

12:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

14:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

การสังเคราะห์ด้วยแสง (LON94P25) 

สารบัญเนื้อหา

การค้นคว้าเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

พื้นฐานปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสง

 • พลังงานแสง

 • รงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthetic pigment)

 • การกระตุ้นระบบรงควัตถุโดยพลังงานแสง

ปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสง

 • ปฏิกิธิยาแสง (light reaction)

 • วัฎจักรคัลวิน (Calvin cycle)

ปฏิกิริยา Photorespiration, พืช C4 และพืช CAM

 • ความแตกต่างของพืช C3, พืช C4 และ พืช CAM

 • กลไกการตรึง CO2 ของพืช C4

 • กลไกการตรึง CO2 ของพืช CAM

ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

 • Light saturation point และ Light compensation point

 • CO2 saturation point และ CO2 compensation point

 • การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง

หนังสือเรียน

การสังเคราะห์ด้วยแสง

รหัสคอร์ส: LON94P25

1,100 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ