ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.5 เทอม 2

รหัสคอร์ส: mot94125_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

12:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

15 วัน

ชั่วโมงเรียน + 20%

14:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.5 เทอม 2  (MOT94125_1)

คอร์สสำหรับน้อง ม.5 เทอม 2 ได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริงและเนื้อหาทุกวิชา ที่ WE TUTORS ได้คัดสรรเนื้อหาค้นคว้าแนวโจทย์จากสนามต่างๆ จนตกผลึกเป็นเทคนิคพิเศษมากมาย ที่จะนำมาถ่ายทอดให้น้องได้อย่างอย่างครบถ้วน เข้มข้น และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย ทั้งหมด และพร้อมแข่งขันในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ ได้จริง

ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้

📌 คณิตศาสตร์ ม.5 – จำนวนเชิงซ้อน สอนโดย พี่ช้าง (อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์) หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ)

📌 ฟิสิกส์ ม.5 – ไฟฟ้าสถิต สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน)

📌 ชีววิทยา ม.5 – ระบบย่อยอาหาร ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ ระบบเลือด และน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน สอนโดย ดร.พี่บิ๊ก (ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์) ระบบการขับถ่ายและการรักษาสมดุล สอนโดย ดร.พี่เบียร์ (ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์)

📌 ภาษาไทย ม.ปลาย สอนโดย พี่ยู (อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า)

ภาษาไทย ม.ปลาย ชุดที่ 1 : ความงามทางภาษาในงานประพันธ์ ,ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย และโวหารการเขียน

ภาษาไทย ม.ปลาย ชุดที่ 2 : สำนวนไทย ,ราชาศัพท์ และข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

ภาษาไทย ม.ปลาย ชุดที่ 3 : คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ ,การสร้างคำในภาษาไทย และไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

__________
รหัสวิชา = MOT94125
— ชั่วโมงเรียน = 7:20 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 9:00 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 15 วัน

**หมายเหตุ คอร์สทดลองเรียนนี้มีเอกสารการประกอบการเรียน น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพื่อดูประกอบการเรียนได้ สะดวกสบาย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.5 เทอม 2

รหัสคอร์ส: mot94125_1

0 บาท

ผู้สอน

สถาบันกวดวิชา WE BY THE BRAIN

จากวันนั้นจนวันนี้ ทุก ๆ ปีเรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของน้อง ๆ กวดวิชาในทุกระดับชั้นการศึกษา เพื่อทำเกรดในโรงเรียนและเตรียมตัวสอบ

Top