หลักการใช้ภาษา

รหัสคอร์ส: TON94E11

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

32:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

39:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

หลักการใช้ภาษา (TON94E11)

คอร์สที่ครบ แบบ 2 in 1 ทั้งติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ พี่ยูสกัดเนื้อหา “หลักการใช้ภาษา”อย่างกระชับเป็นตารางสรุปคำอธิบายพร้อมตัวอย่างประกอบ แถมยังรวบรวมข้อสอบเก่าและข้อสอบเก็งที่พี่ยูออกใหม่ ท้ายเนื้อหาแต่ละเรื่องเฉลยอย่างละเอียดทุกอณูไม่มีข้อเว้น

 

“หลักการใช้ภาษา” เนื้อหา 19 บท + ตะลุยโจทย์ 220 ข้อ

(1) ธรรมชาติของภาษา                              (2) ประเภทของภาษา

(3) เสียงในภาษา                                       (4) ไตรยางศ์ อักษรนำ อักษรควบ

(5) โครงสร้างพยางค์                                  (6) ชนิดและหน้าที่ของคำ

(7) คำและความหมาย                               (8) หลักสังเกตคำไทยแท้

(9) หลักสังเกตคำยืมภาษาต่างประเทศ        (10) คำพ้อง

(11) การสร้างคำ                                       (12) ถ้อยคำสำนวน

(13) ประโยค                                             (14) ราชาศัพท์

(15) ระดับภาษา                                       (16) ภาษากับการแสดงเหตุผล

(17) ภาษากับการแสดงทรรศนะ                 (18) ภาษากับการโต้แย้ง

(19) ภาษากับการโน้มน้าวใจ

 

เทคนิค Harmonic Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ
เรียนเนื้อหาภาษาไทยให้เข้าใจอย่างคนรู้จริง กับเทคนิคช่วยจำสุด STRONG ที่ไม่เหมือนใครของกูรูสายภาษาตัวจริง ด้วยวิธีสรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ

ฝึกทำโจทย์เก่าที่คัดสรร และโจทย์เก็งที่ออกใหม่ โดยพี่ยู
ตะลุยโจทย์ ที่นำด้วยส่วนสรุปเนื้อหาสั้น ๆ ก่อนทำข้อสอบ คัดสรรจากสนามสอบจริงที่ผ่านมา ทั้งภาษาไทยวิชาสามัญ และ O-NET แทรกด้วยข้อสอบ Advance ที่ออกโดยพี่ยู แยกข้อสอบเป็นสาระเป็นหัวข้อเรื่องชัดเจน ทบทวนง่ายหาจุดบกพร่องได้ตรงจุด เฉลยแบบละเอียด พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบที่จะทำให้ “ทำถูก” และ “ทำทัน” อย่างมั่นใจ บอกได้ว่าข้อไหนที่ต้องออกสอบแน่นอน

สารบัญเนื้อหา

หลักการใช้ภาษา

 • ธรรมชาติของภาษา

 • ประเภทของภาษา

 • เสียงในภาษาไทย

 • ไตรยางศ์ อักษรนำ อักษรควบ

 • โครงสร้างพยางค์

 • ชนิดและหน้าที่ของคำ

 • คำและความหมาย

 • หลักสังเกตคำไทยแท้

 • หลักสังเกตคำยืมภาษาต่างประเทศ

 • คำพ้อง

 • การสร้างคำ

 • ถ้อยคำสำนวน

 • ประโยค

 • ราชาศัพท์

 • ระดับภาษา

 • ภาษากับการแสดงเหตุผล

 • ภาษากับการแสดงทรรศนะ

 • ภาษากับการโต้แย้ง

 • ภาษากับการโน้มน้าวใจ

หนังสือเรียน

หลักการใช้ภาษา

รหัสคอร์ส: TON94E11

3,000 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ