ทักษะภาษา

รหัสคอร์ส: TON94E12

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

18:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

22:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ทักษะภาษา (TON94E12)

คอร์สที่ครบ แบบ 2 in 1 ทั้งติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ พี่ยูสกัดเนื้อหา “ทักษะภาษา”อย่างกระชับเป็นตารางสรุปคำอธิบายพร้อมตัวอย่างประกอบ แถมยังรวบรวมข้อสอบเก่าและข้อสอบเก็งที่พี่ยูออกใหม่ ท้ายเนื้อหาแต่ละเรื่องเฉลยอย่างละเอียดทุกอณูไม่มีข้อเว้น

 

“ทักษะภาษา” รวมเนื้อหา 19 บท + ตะลุยโจทย์ 185 ข้อ

(1) การอ่านจับใจความ                              (2) การอ่านตีความและการอ่านอนุมาน

(3) การอ่านเพื่อวิเคราะห์จุดประสงค์ฯ         (4) การอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อคิดหรือแนวคิด

(5) การเขียนสะกดคำผิด                            (6) การใช้คำหรือสำนวนไม่ถูกต้อง

(7) การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย                            (8) การใช้ภาษาต่างระดับ

(9) การใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ            (10) การใช้ภาษากำกวม

(11) การเขียนเรียงลำดับข้อความ                                (12) การเขียนเรียงความ

(13) การเขียนรายงานวิชาการ                    (14) การเขียนประกาศ

(15) การเขียนบรรยาย พรรณนา อธิบาย      (16) การวิเคราะห์จุดประสงค์การพูด

(17) การใช้ข้อความถามและตอบฯ              (18) การตีความ อนุมาน วิเคราะห์บุคลิกฯ

(19) การพูดในโอกาสต่าง ๆ

 

เทคนิค Harmonic Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ
เรียนเนื้อหาภาษาไทยให้เข้าใจอย่างคนรู้จริง กับเทคนิคช่วยจำสุด STRONG ที่ไม่เหมือนใครของกูรูสายภาษาตัวจริง ด้วยวิธีสรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ

ฝึกทำโจทย์เก่าที่คัดสรร และโจทย์เก็งที่ออกใหม่ โดยพี่ยู
ตะลุยโจทย์ ที่นำด้วยส่วนสรุปเนื้อหาสั้น ๆ ก่อนทำข้อสอบ คัดสรรจากสนามสอบจริงที่ผ่านมา ทั้งภาษาไทยวิชาสามัญ และ O-NET แทรกด้วยข้อสอบ Advance ที่ออกโดยพี่ยู แยกข้อสอบเป็นสาระเป็นหัวข้อเรื่องชัดเจน ทบทวนง่ายหาจุดบกพร่องได้ตรงจุด เฉลยแบบละเอียด พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบที่จะทำให้ “ทำถูก” และ “ทำทัน” อย่างมั่นใจ บอกได้ว่าข้อไหนที่ต้องออกสอบแน่นอน

สารบัญเนื้อหา

การอ่าน

 • การอ่านจับใจความ

 • การอ่านตีความและการอ่านอนุมาน

 • การอ่านเพื่อวิเคราะห์จุดประสงค์หรือเจตนา ท่าที น้ำเสียง อารมณ์

 • การอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อคิดหรือแนวคิด

การเขียน

 • การเขียนสะกดคำผิด

 • การใช้คำหรือสำนวนไม่ถูกต้อง

 • การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย

 • การใช้ภาษาต่างระดับ

 • การใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ

 • การใช้ภาษากำกวม

 • การเขียนเรียงลำดับข้อความ

 • การเขียนเรียงความ

 • การเขียนรายงานวิชาการ

 • การเขียนประกาศ

 • การเขียนบรรยาย พรรณนา อธิบาย

การฟังและการพูด

 • การวิเคราะห์จุดประสงค์การพูด

 • การใช้ข้อความถามและตอบที่สัมพันธ์กัน

 • การตีความ อนุมาน วิเคราะห์บุคลิกหรือนิสัยของผู้พูด

 • การพูดในโอกาสต่าง ๆ

หนังสือเรียน

ทักษะภาษา

รหัสคอร์ส: TON94E12

1,800 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ