ความงามทางภาษาในงานประพันธ์

รหัสคอร์ส: TON94P11

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

09:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

11:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ความงามทางภาษาในงานประพันธ์ (TON94P11)  

เจาะลึกเนื้อหาทุกกลวิธีการประพันธ์ (วรรณศิลป์) / จุดมุ่งหมายของกวีในการนำเสนอสาร / ภาพพจน์ที่มักปรากฏในวรรณคดี / กวีโวหาร (รสวรรณคดีไทย) ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์”

บทนี้สัมพันธ์กับการเรียนวรรณคดีทุกเรื่อง ทุกระดับชั้น ทุกเทอม เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน
น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน

พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย “ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบต่าง ๆ” เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยเป็นข้อสอบ

ตรงกับเนื้อหาในแบบเรียนกระทรวงฯ

เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด /

ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ

ควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องใด

มาก่อนจะดีมาก

ม.4

ม.5 ม.6 กลางภาค / ปลายภาค O – NET

วิชาสามัญ

– ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย

– เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

– คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ ของคำ

เรื่องที่จะเจอในบทเรียน

๑) กลวิธีการประพันธ์

๑.๑) การสรรคำ

๑.๒) การซ้ำคำ

๑.๓) การเล่นคำ

๑.๔) การเล่นเสียง

๑.๔.๑) การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ

๑.๔.๒) การเล่นเสียงสัมผัสสระ

๑.๔.๓) การเล่นเสียงวรรณยุกต์

๑.๕) การใช้คำอัพภาส

๒) จุดมุ่งหมายของกวีในการนำเสนอสาร

๒.๑) แสดงจินตภาพ

๒.๑.๑) จินตภาพทางภาพ

๒.๑.๒) จินตภาพทางเสียง

๒.๑.๓) จินตภาพทางกลิ่น

๒.๑.๔) จินตภาพทางรสชาติ

๒.๑.๕) จินตภาพทางการสัมผัส

๒.๒) แสดงอารมณ์

๒.๓) แสดงความคิด

๓) ภาพพจน์ที่มักปรากฏในวรรณคดี

๓.๑) อุปมา

๓.๒) อุปลักษณ์

๓.๓) บุคคลวัต หรือบุคคลสมมุติ

๓.๔) การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์

๓.๕) อติพจน์

๓.๖) สัทพจน์

๔) กวีโวหาร

๔.๑) เสาวรจนี

๔.๒) นารีปราโมทย์

๔.๓) พิโรธวาทัง

๔.๔) สัลลาปังคพิสัย

สารบัญเนื้อหา

กลวิธีการประพันธ์

 • การสรรคำ

 • การซ้ำคำ

 • การเล่นคำ

 • การเล่นเสียง

 • การใช้คำอัพภาส

จุดมุ่งหมายของกวีในการนำเสนอสาร

 • แสดงจินตภาพ

 • แสดงอารมณ์

 • แสดงความคิด

ภาพพจน์ที่มักปรากฏในวรรณคดี

 • อุปมา

 • อุปลักษณ์

 • บุคคลวัต หรือบุคคลสมมุติ

 • การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์

 • อติพจน์

 • สัทพจน์

กวีโวหาร

 • เสาวรจนี

 • นารีปราโมทย์

 • พิโรธวาทัง

 • สัลลาปังคพิสัย

หนังสือเรียน

ความงามทางภาษาในงานประพันธ์

รหัสคอร์ส: TON94P11

800 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ