คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

รหัสคอร์ส: TON94P17

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

10:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

13:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

คำ ความหมาย ชนิด และหน้าที่ของคำ (TON94P17)

เจาะลึกเนื้อหาความหมายและขอบเขตของราชาศัพท์ / การจำแนกประเภททางความหมายของคำ / ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย / คำพ้องในภาษาไทย / ข้อควรคำนึงในการใช้คำ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์”

เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน
น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน

พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย “ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบต่าง ๆ” เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยเป็นข้อสอบ

ตรงกับเนื้อหาในแบบเรียนกระทรวงฯ

เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด /

ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ

ควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องใด

มาก่อนจะดีมาก

ม.4

ม.5 ม.6 กลางภาค / ปลายภาค O – NET

วิชาสามัญ

เรื่องที่จะเจอในบทเรียน

๑) ความหมายและขอบเขตของคำ

๒) การจำแนกประเภททางความหมายของคำ

๒.๑) คำที่มีความหมายตรงตัวกับความหมายเชิงอุปมา

๒.๒) คำที่มีความหมายร่วมกัน

๒.๓) คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

๒.๔) คำที่มีความหมายครอบคลุมคำอื่น

๓) ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย

๔) คำพ้องในภาษาไทย

๔.๑) คำพ้องรูป

๔.๒) คำพ้องเสียง

๔.๓) คำพ้องรูปและพ้องเสียง

๔.๔) คำพ้องความหมาย

๕) ข้อควรคำนึงในการใช้คำ

๕.๑) ใช้คำให้ตรงตามความหมายที่ต้องการจะสื่อ

๕.๒) ระวังคำที่มีหลายความหมายซึ่งอาจทำให้เกิดความกำกวม

๕.๓) ใช้คำที่ระบุความหมายชัดเจนหรือใช้ส่วนขยายเพื่อจำกัดความหมายเฉพาะที่ต้องการ

๕.๔) ใช้คำให้ตรงกับความนิยมและบริบท

๕.๕) ใช้คำให้เหมาะแก่ระดับภาษาหรือกาลเทศะและบุคคล

๕.๖) ใช้คำให้ถูกชนิดทางไวยากรณ์

๕.๗) ใช้คำโดยคำนึงถึงแบบแผนการใช้

สารบัญเนื้อหา

ความหมายและขอบเขตของคำ

การจำแนกประเภททางความหมายของคำ

 • คำที่มีความหมายตรงตัวกับความหมายเชิงอุปมา

 • คำที่มีความหมายร่วมกัน

 • คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

 • คำที่มีความหมายครอบคลุมคำอื่น

ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย

คำพ้องในภาษาไทย

 • คำพ้องรูป

 • คำพ้องเสียง

 • คำพ้องรูปและพ้องเสียง

 • คำพ้องความหมาย

ข้อควรคำนึงในการใช้คำ

 • ใช้คำให้ตรงตามความหมายที่ต้องการจะสื่อ

 • ระวังคำที่มีหลายความหมายซึ่งอาจทำให้เกิดความกำกวม

 • ใช้คำที่ระบุความหมายชัดเจนหรือใช่ส่วนขยายเพื่อจำกัดความหมายเฉพาะที่ต้องการ

 • ใช้คำให้ตรงกับความนิยมและบริบท

 • ใช้คำให้เหมาะแก่ระดับภาษาหรือกาลเทศะและบุคคล

 • ใช้คำให้ถูกชนิดทางไวยากรณ์

 • ใช้คำโดยคำนึงถึงแบบแผนการใช้

หนังสือเรียน

คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

รหัสคอร์ส: TON94P17

900 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ