การสร้างคำในภาษาไทย

รหัสคอร์ส: TON94P18

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

8:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

10:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

การสร้างคำในภาษาไทย (TON94P18)

เจาะลึกเนื้อหาการสร้างคำในภาษาไทย / การสร้างคำซ้ำ / การสร้างคำซ้อน / การสร้างคำประสม / การสร้างคำสมาส ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์”

เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน
น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน

พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย “ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบต่าง ๆ” เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยเป็นข้อสอบ

ตรงกับเนื้อหาในแบบเรียนกระทรวงฯ

เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด /

ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ

ควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องใด

มาก่อนจะดีมาก

ม.4

ม.5 ม.6 กลางภาค / ปลายภาค O – NET

วิชาสามัญ

– คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ ของคำ

– คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

เรื่องที่จะเจอในบทเรียน

๑) การสร้างคำในภาษาไทย

๒) การสร้างคำซ้ำ

๓) การสร้างคำซ้อน

๓.๑) นำคำที่มีความหมายคล้ายกับหรือใกล้เคียงกันมาประกอบกัน

๓.๒) นำคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมาประกอบกัน

๔) การสร้างคำประสม

๕) การสร้างคำสมาส

๕.๑) คำสมาสแบบสมาส

๕.๒) คำสมาสแบบสนธิ

สารบัญเนื้อหา

การสร้างคำในภาษาไทย

การสร้างคำซ้ำ

การสร้างคำซ้อน

 • นำคำที่มีความหมายคล้ายกับหรือใกล้เคียงกันมาประกอบกัน

 • นำคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมาประกอบกัน

การสร้างคำประสม

การสร้างคำสมาส

 • คำสมาสแบบสมาส

 • คำสมาสแบบสนธิ

หนังสือเรียน

การสร้างคำในภาษาไทย

รหัสคอร์ส: TON94P18

700 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ