คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

รหัสคอร์ส: TON94P19

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

6:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

8:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ (TON94P19)

เจาะลึกเนื้อหาหลักการสังเกตคำไทยแท้ / หลักการสังเกตคำยืมจากภาษาต่างประเทศ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์”

เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS

เทคนิค Harmonic Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ
เทคนิคตัวช่วยสุด STRONG ที่ทำให้จำเนื้อหาได้เป็นระบบ รวดเร็ว วิเคราะห์และทำข้อสอบด้วยความมั่นใจ คิดได้ไว ทำได้จริง

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน
น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน

พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย “ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบต่าง ๆ” เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยเป็นข้อสอบ

ตรงกับเนื้อหาในแบบเรียนกระทรวงฯ

เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด /

ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ

ควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องใด

มาก่อนจะดีมาก

ม.4

ม.5 ม.6 กลางภาค / ปลายภาค O – NET

วิชาสามัญ

– คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

เรื่องที่จะเจอในบทเรียน

๑) หลักการสังเกตคำไทยแท้

๒) หลักการสังเกตคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

๒.๑) หลักการสังเกตคำยืมภาษาบาลี

๒.๒) หลักการสังเกตคำยืมภาษาสันสกฤต

๒.๓) หลักการสังเกตคำยืมภาษาเขมร

๒.๔) หลักการสังเกตคำยืมภาษาอังกฤษ

๒.๕) ตัวอย่างคำยืมจากภาษาอื่น ๆ ในภาษาไทย

๒.๖) สรุปหลักการสังเกตคำยืมจากภาษาต่างประเทศในภาพรวม

สารบัญเนื้อหา

หลักการสังเกตคำไทยแท้

หลักการสังเกตคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

 • หลักการสังเกตคำยืมภาษาบาลี

 • หลักการสังเกตคำยืมภาษาสันสกฤต

 • หลักการสังเกตคำยืมภาษาเขมร

 • หลักการสังเกตคำยืมภาษาอังกฤษ

 • ตัวอย่างคำยืมจากภาษาอื่น ๆ ในภาษาไทย

 • สรุปหลักการสังเกตคำยืมจากภาษาต่างประเทศในภาพรวม

หนังสือเรียน

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

รหัสคอร์ส: TON94P19

500 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ