ภาษาแสดงความคิด

รหัสคอร์ส: TON94P25

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

5:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

6:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ภาษาแสดงความคิด (TON94P25)

เจาะลึกเนื้อหา

ภาษากับการแสดงเหตุผล / ภาษากับการแสดงทรรศนะ / ภาษากับการโน้มน้าวใจ / ภาษากับการโต้แย้ง ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค”  แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย

เป็นคอร์สพื้นฐาน

สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน

น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบที่หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบ

พิเศษสุด

วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยใช้เป็นข้อสอบ

ตรงกับเนื้อหาใน

แบบเรียนกระทรวงฯ

เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด /

ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ

ควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องใด

มาก่อนจะดีมาก

ม.4 ม.5 ม.6 กลางภาค / ปลายภาค O – NET วิชาสามัญ
– คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ ของคำ

หัวข้อในบทเรียน

๑) ภาษากับการแสดงเหตุผล

๑.๑) ลักษณะภาษาที่แสดงเหตุผล

๑.๑.๑) ใช้คำเชื่อม

๑.๑.๒) ไม่ใช้คำเชื่อม

๑.๒) โครงสร้างการแสดงเหตุผล

๒) ภาษากับการแสดงทรรศนะ

๒.๑) ลักษณะภาษาที่แสดงทรรศนะ

๒.๑.๑) ใช้คำกริยาหลักเพื่อแสดงทรรศนะ

๒.๑.๒) ใช้คำหรือกลุ่มคำแสดงการประเมินค่าหรือให้ระดับคุณภาพได้

๒.๑.๓) ใช้คำแสดงอารมณ์ ความรู้สึก

๒.๑.๔) ใช้คำช่วยหน้ากริยาเพื่อแสดงทรรศนะ

๒.๒) ประเภทของทรรศนะ

๓) ภาษากับการโน้มน้าวใจ

๔) ภาษากับการโต้แย้ง

๔.๑) โครงสร้างของการโต้แย้ง

๔.๒) กระบวนการโต้แย้ง

๔.๒.๑) การตั้งประเด็นในการโต้แย้ง

๔.๒.๒) การนิยามคำหรือกลุ่มคำสำคัญที่อยู่ในประเด็นการโต้แย้ง

๔.๒.๓) การค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อสนับสนุนทรรศนะของตนเอง

๔.๒.๔) การค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นจุดอ่อนและความผิดพลาดของทรรศนะฝ่ายตรงข้าม

๔.๓) ข้อควรระวังในการโต้แย้ง

สารบัญเนื้อหา

ภาษากับการแสดงเหตุผล

 • ลักษณะภาษาที่แสดงเหตุผล

 • โครงสร้างการแสดงเหตุผล

ภาษากับการแสดงทรรศนะ

 • ลักษณะภาษาที่แสดงทรรศนะ

 • ประเภทของทรรศนะ

ภาษากับการโน้มน้าวใจ

ภาษากับการโต้แย้ง

 • โครงสร้างของการโต้แย้ง

 • กระบวนการโต้แย้ง

 • ข้อควรระวังในการโต้แย้ง

หนังสือเรียน

ภาษาแสดงความคิด

รหัสคอร์ส: TON94P25

500 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ